Debatt

«Fritt brukervalg? Om lovpålagte helsetjenester»

Jan-Thore Lockertsen  Foto: ÅSGEIR JOHANSEN

meninger

Nordlys melder at Tromsø kommune har sagt opp kontraktene med to private tilbydere av hjemmetjenester. Ikke uventet blir det oppslag av slikt. Bøe og Fyhn, begge fra Høyre, er alt ute og refser at valgløftet om å avvikle private helsetjenester, blir gjennomført fra 2019.

Det er innbyggers valgfrihet som bekymrer de to formannskapsmedlemmene. Men har vi innbyggere egentlig noen valgfrihet, eller er dette bare en rituelt ideologisk knebøy uten noe praktisk innhold?

Sykepleiere og faglærte helsearbeidere, er alle utdannet etter rammeplaner og fagplaner som skal gi en ensartet kompetanse. Foruten dialekten som forteller om vi er utdannet i Tromsø eller Oslo, er det ingen forskjell.

Pasienten og arbeidsgiveren kan med all grunn forvente den samme faglige og etiske standard av de faglærte. Det uavhengig av om vi er ansatt hos en velferdsprofitør, eller om vi er ansatt i en kommune. Også andre ting skal sikre en ensartet sykepleie.

Helse- og omsorgstjenestelovens formål er å gi en helhetlig helse- og sosialtjeneste. Tromsø kommune er forpliktet til å forebygge sykdom og påse at kvaliteten på omsorg er likeverdig for alle kommunens innbyggere. Enten det er en velferdsprofitør som selger sine tjenester til kommunen, eller kommunen som yter omsorg, så er det kommunen som er ansvarlig for kvalitet og likeverd.

Sykepleie betales over vår skatteseddel. Trenger en pasient hjelp til å ta de rette medisiner til rett tid, hjelp til å komme seg opp av senga og få på seg rene klær og sårskift, så er det blant de ting som Tromsø kommune dekker av det vi innbyggere har betalt i skatt.

Av en eller annen grunn har det festet seg et inntrykk av at det ineffektivt om kommunen betaler en sykepleier, men verdiskapning om en velferdsprofitør betales for å betale en sykepleier. Slik er det naturligvis ikke. At Tromsø kommune forvalter vår innbetalte skatt varsomt bør vel være et krav?

Er det egentlig et brukervalg? Det er ikke vi innbyggere som velger hvem som skal komme hjem til oss. Det var Tromsø kommune under Hilmarsen-byrådet som inngikk kontrakter med firmaene som nå sies opp.

Valgene ble tatt av politikere, blant dem slike som Bøe og Fyhn. Hvordan jeg kan få et fritt brukervalg av at de bestemmer, se det er et mysterium for meg. I virkeligheten er fritt brukervalg mindre fritt enn valget av fredagstaco eller pizza.

Tromsø kommune har utfordringer. Det vet alle. Men kommunen er robust og kan planlegge for alle innbyggere og for fremtiden – se Helsehuset og Otium som nå tar form.

Byggingen startet under Kanestrøm fra Frp og fullføres under Røymo fra Ap. En privat kunne aldri fått til det kommunen her gjør.

Lovpålagte helsetjenester og våre skattekroner forvaltes best der vi innbyggere har en mulighet for påvirkning. Det har vi i kommunen.