Debatt

«At Venstre går inn for døgnåpen alkoholservering, er det bevis på at partiet er kunnskapsløs »

  Foto: Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

meninger

Partiet Venstre har på sitt siste landsmøte vedtatt at de vil åpne for døgnåpen alkoholservering og de vil åpne for forsøk på kontrollert salg av narkotika.

Venstre har og sagt at de ikke vil sitte i regjering sammen med Frp, dette synes for meg litt merkelig, for i Frp vil de finne liberalkammerater.

At Venstre nå går inn for døgnåpen alkoholservering, er det bevis på at partiet er kunnskapsløs hva gjelder hvilke skader alkohol påfører enkelt mennesket og samfunnet. De ser og bort fra det faktum som forskning og undersøkelser viser, nemlig at økt tilgjengelighet gir økt forbruk som igjen påfører sykdom og skader, ikke bare for den som drikker, men og for dem som lever i nære relasjoner med den som drikker.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at 10 prosent av befolkningen i den industrialiserte verden har et akutt alkoholproblem. For Norges del betyr det cirka 400 000 mennesker med et slik akutt problem.

WHO anslår også at hver og en av oss har en nær familie på syv personer. Det betyr at for hver som får et avhengighetsproblem, rammes åtte personer. I Norge preges altså totalt cirka 3 millioner mennesker, mange sliter psykisk og somatisk.

Forskning viser at cirka 20 prosent av langtidssykemeldinger, 30 prosent av korttidsfravær og førtidspensjonering kan relateres til rus. Næringslivet taper hvert år cirka 18 milliarder kroner på ansattes bruk av rusmidler på fritiden. Dette gjennom blant annet nedsatt produksjon og bruk av vikartjenester som følge av fravær og dårlig arbeidsmiljø.

I Norge lever minst 90 000 barn i hjem hvor en eller begge foreldre har et risiko eller avhengighets forhold til alkohol. Disse barna er utrygge hjemme og er ofte utsatt for vold og psykiske lidelser. I de nordiske landene er 70–80 prosent av voldstilfellene alkoholrelaterte skriver Ingeborg Rossow i en oppsummering av internasjonal forskning om alkoholbruk og vold.

I Norge har vi fram til i dag hatt en restriktiv alkoholpolitikk, men det er en kjensgjerning at flere politikere og partier arbeider for en liberalisering, nå sist Venstre som har programfestet døgnåpent alkoholservering.

Med alle de skadene alkoholen påfører enkeltmennesket og samfunnet som bakteppe er det bare trist at det politiske miljø i så liten grad tar hensyn til all forskning som foreligger om alkoholens skadevirkninger.

VI i IOGT arbeider for å redusere totalforbruket av alkohol. Undersøkelser viser at øker totalforbruket vil og avhengigheten øke, med alle de skader og plager det medfører.

Når partiet Venstre, som ligger og «vaker» rundt sperregrensen programfester døgnåpen alkoholskjenking er det muligens i troen og håpet på et dette skal bidra til å øke velgeroppslutningen. Her tror jeg partiet bommer. I Norge drikker cirka 90 prosent av den voksne befolkning alkohol, men et flertall av den samme befolkning er fortsatt tilhenger av en restriktiv alkoholpolitikk.

Så min oppfordring til politikerne må bli; Gå inn å gjør dere kjent med alle de undersøkelser og forskningsresultater som foreligger om alkoholens skadevirkninger. Da vil de enkelte partiprogrammer være kunnskapsbasert.