Kommentaren

«Pappa, kan jeg få ny sykkel?»

Det er en tynn linje mellom å vise handlekraft og å være for rask på avtrekkeren.

Det er illevarslende når de to mest kjente vaktbikkjene for kommuneøkonomien – Anni og Jens Ingvald – bare bjeffer forsiktig, for så å legge seg ned og logre.

meninger

Vanligvis er det manglende handlekraft politikerne i Tromsø kritiseres for. Når det gjelder Arctic Race of Norway er de imidlertid så klare for å få det til at de tråkker kjedet av sykkelen.

Tirsdag vedtok et enstemmig formannskap en avtale mellom Arctic Race of Norway og kommunen.

Sykkelrittet er estimert å koste kommunen 6,4 millioner kroner, men det endelige tallet er ingen foreløpig sikre på. Fra både høyre- og venstresiden stilles det kritiske spørsmål ved pengebruken.

«Estimatet er altfor høyt i forhold til det jeg mener er nødvendig», sa Jens Ingvald Olsen (Rødt) til formannskapet på tirsdag. Han er sånn sett på kollisjonskurs med sine vante samarbeidspartnere. Bortsett fra når det kommer til votering.

I kostnadsestimatet fra administrasjonen står det at finansieringen til prosjektet skal innarbeides i forbindelse med økonomirapport 1. Ifølge Anni Skogman (Frp) er det ikke klart hvor pengene skal hentes fra.

«Jeg vil gjerne ha en fest, men til hvilken kostnad?», spør Skogman. Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg understreker til iTromsø at det endelige budsjettet først vil bli lagt fram i mai.

Heller ikke hun har svaret på hvordan dette skal finansieres: «Jeg kan ikke gjette på hvor pengene skal komme fra nå, det er noe vi må komme tilbake til», sier Steinveg.

Se for deg følgende dialog i en familie: «Pappa, kan jeg få sykkel?» «Ja, sønn.» En time senere kommer sønnen smilende tilbake: «Da har jeg kjøpt en, den kostet 125.000 kroner.»

Like absurd er det at formannskapet bare stemmer ja til noe de ikke vet hva koster.

Ingen vil imidlertid være festbrems når det gjelder Arctic Race. Både Anni og Jens Ingvald stemte for forslaget de stilte seg kritiske til. De stemte også for at skianlegget på Templarheimen skal flyttes i forbindelse med bygging av nytt badeland.

Bare fase 1 av prosjektet kan beløpe seg på 37,5 millioner kroner. Opprinnelig var det satt av 10 millioner til dette. Driften av helårsanlegget er en del av fase 2 og kostnadene for dette vil først bli klart i 2019. Vi kan foreløpig bare slå fast at det i alle fall ikke blir billig.

27,5 millioner kroner her, 6,4 millioner kroner der – det blir fort penger av slikt, i en allerede utsatt kommuneøkonomi.

Normalt ville noen ropt opp om elendig planlegging og håpløs sløsing, men i begge sakene har det vært forbausende taust. Og hvor tungt veier det lille som har kommet av kritikk, når den kommer fra noen som i samme møte stemmer for å gjennomføre prosjektet.

Det er illevarslende når de to mest kjente vaktbikkjene for kommuneøkonomien – Anni og Jens Ingvald – bare bjeffer forsiktig, for så å legge seg ned og logre. Samme hvor mye festbrems man blir: Det er ikke uproblematisk at man sier ja til sykkelfesten uten verken å kjenne summen eller vite hvor pengene skal hentes fra.

Det bør heller ikke gås stille i dørene om en feilberegning på 27,5 millioner for flytting av skianlegget. Særlig når det endelige tallet sannsynligvis vil vise seg å være enda verre.