Debatt

«Ja, Ap, det trengs penger i eldre- omsorgen»

I et innlegg 20. april går Arbeiderpartiets Tove Karoline Knutsen til angrep på regjeringen for å bruke for mye penger på eldreomsorg.
meninger

Det er helt riktig at Fremskrittspartiet i regjering har brukt mye penger på eldreomsorgen. Det skyldes at vi har vært opptatt av å bedre hverdagen til de eldre her i landet.

For Fremskrittspartiet har det vært en prioritet å sørge for at flere eldre får en plass på sykehjem eller omsorgsbolig når behovet oppstår.

Det har vi gjort gjennom å øke kommunens statlig bidrag til å bygge nye plasser.

Staten tar over halvparten av regningen, som gjør at kommunene har rom til sikre utbygging av flere sykehjem og omsorgsboliger. Mener Knutsen det er ufornuftig bruk av penger å gi pleietrengende eldre et sted å bo?

Et annet viktig tiltak for Fremskrittspartiet har vært å sikre at eldre demente som bor hjemme får mulighet til å delta på flere aktiviteter i nærmiljøet.

Dette skal bidra til at de eldre ikke passiviseres og blir ensomme. I regjering har vi derfor bevilget flere hundre millioner kroner til dette formålet som kommunene kan søke på.

Jeg regner med at Knutsen også synes det å styrke aktivitetstilbudet til eldre er ufornuftig bruk av penger.

Når Fremskrittspartiet bruker penger på eldreomsorgen, så er det med et reelt ønske om å bedre forholdene til de eldre i landet.

For meg er det uforståelig at Knutsen kritiserer pengebruk på tiltak som handler om å prøve ut nye måter å gi eldre bedre pleie- og omsorgstjenester.

Jeg synes Knutsen heller bør stille spørsmål ved deres egen regjeringsperiode, der det verken ble brukt penger eller det var vilje til å styrke eldreomsorgen.