Fra sidelinja

«Med løgn skal politikk vedtas»

Oljedebatten som så langt har vært på Arbeiderpartiets landsmøte har vært en oppvisning i hvor lemfeldig landets største parti behandler fakta.

  Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

meninger

Da Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik presenterte forslag til nytt arbeidsprogram, la hun også fram det Arbeiderpartiets ledelse kaller et kompromiss, i spørsmålet om oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

I sin fremleggelse sa Tajik: «Vi foreslår et varig vern i området utenfor Lofoten, vi foreslår å vente med områdene utenfor Vesterålen og Senja, og vi foreslår å konsekvensutrede petroleumsvirksomhet utenfor Helgeland». Verken begynnelsen eller slutten av denne setningen er sann.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja heter på oljespråket Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Flertallet i Arbeiderpartiets sentralstyre foreslår at det skal opprettes petroleumsfrie soner i Vestfjorden, og i et 5-mils belte rundt det som skal bli Lofotodden nasjonalpark.

Denne vernesonen utgjør 5 prosent av Nordland VI, og 18 prosent av Nordland VII. Likevel får Tajik det til å høres ut som at de foreslår å verne hele området utenfor Lofoten. At det heller ikke er påvist noen petroleumsforekomster i området de nå foreslår å verne mot oljevirksomhet, sier jo også sitt.

Men den virkelige oppsiktsvekkende løgnen i Ap-nestlederens fremleggelse er når hun sier flertallet i komiteen ønsker å konsekvensutrede petroleumsvirksomhet utenfor Helgeland.

Nordland VI, området som Tajik i tidligere debatter har kalt «et område sør for Lofoten», som hun i flere debatter på radio har hevdet det allerede er eksisterende petroleumsvirksomhet, og senere har måttet beklager, har nå blitt til Helgeland.

AP-nestleder Hadia Tajik forsøker altså villede sitt eget parti til å tro at de vil verne havområdene utenfor Lofoten, men bare konsekvensutrede områdene utenfor Helgeland.

Lofotkommunene Røst og Værøy ligger nærmest området som arbeiderpariledelsen nå vil åpne for olje- og gassaktivitet, og nærmeste petroleumsforekomst er bare 15 kilometer fra Røst.

Til tross for dette insisterer Hadia Tajik på at det ikke er havområdet utenfor Lofoten de vil åpne, men områder utenfor Helgelandskysten. Det nevnte oljefunnet utenfor Røst er altså 180 kilometer fra Sandnessjøen.

At spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er kontroversielt, også i Arbeiderpartiet, er nok ingen hemmelighet. Men vi kan ikke ha det slik at landets største parti møter kontroversielle saker med løgn, for å lettere trumfe igjennom den politikken ledelsen ønsker.

Da Tajik tidligere i år ble konfrontert med hennes påstand om at det allerede var oljevirksomhet på Nordland VI unnskyldte hun det med at det var tidlig på morgenen og at det gikk litt i krøll.

Det kunne vært en akseptabel unnskyldning, hadde det ikke vært for at det ikke var første gang hun påsto det. I denne saken har med andre ord Ap-ledelsen opptrådt uredelig, og med usannheter, fra start.

Oljedebatten på landsmøtet til Arbeiderpartiet har vist at i sin higer etter mer olje og gass er det ingen skrupler for hvor langt partiets ledelse er villig til å gå.

Dersom det er slik at Arbeiderpartiets måte å møte konfliktfylte saker på er å lyve, og forsøke å undergrave de faktiske forhold i en sak, bør dette bekymre langt flere enn de som ikke ønsker oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.