Debatt

«Uansvarlig kommunal pengeforvaltning?»

Som innbygger av Tromsø kommune reagerer jeg på kommunens politiske og administrative tilsynelatende lettvinte forvaltning av vår felleskasse.

Foto: Odd Leif Andreassen 

meninger

Jeg tenker da på den informasjonen som har fremkommet gjennom lokal media omkring kommunalledernes lønnshopp, gjennom kostnadsoverslagene for flytting av Tromsø Skistadion, og kostnadsestimatet for kommunens bidrag til årets Arctic Race!

Hva gjelder kommunalledernes lønnsøkninger så er mange med meg spente på kontrollutvalgets konklusjoner, i alle fall virker denne saken lite tillitvekkende.

Når det gjelder kostnadene ved flytting av Skistadion på Templarheimen så er det mildt sagt overraskende at opprinnelig kostnadsoverslag på 10 millioner kroner, som var grunnlaget for politikernes vedtak for bare noen måneder siden, nå er oppe i 37,5 millioner kroner!

Fortsatt er dette bare et kostnadsoverslag med de sannsynlige mulighetene som må påregnes for ytterligere sprekk!

Som innbygger og skattebetaler til kommunen ønsker jeg derfor å vite om alle flyttekostnadene er kommunens ansvar. I så fall bør man se til argumentene som stoppet Tromsøs OL-søknad og vurdere om dette er samfunnsøkonomisk forsvarlig.

Tromsø har vært arrangørsted for fire norske mesterskap siden år 2000:

  • År 2000: NM på ski og skipigging for funksjonshemmede; Storelva Skistadion.
  • År 2003: NM i skiskyting; Tromsø skistadion.
  • År 2011: NM langrenn, del 2; Storelva Skistadion.
  • År 2016: NM langrenn, del 1; Storelva Skistadion.

Storelva Skistadion har internasjonalt godkjente, FIS-sertifiserte, konkurranseløyper. Erfaringene fra de siste NM-arrangementene er gode, og Norges Skiforbund/Troms Skikrets ønsker Storelva Skistadion som regionsanlegg.

Skianleggene på Storelva er gjennom mer enn 40 år bygd opp på dugnad med finansieringsstøtte av hovedsakelig Tippemidler samt noen kommunale bidrag.

I dag er lysløypa overtatt av Tromsø kommune, drifta av lysløypa er kommunens ansvar, kommunen forestår også løypekjøringen i konkurransetraseene, men fortsatt utøves dugnadsarbeid i løypene av medlemmer i Kvaløysletta Skilag.

Kvaløysletta Skilag vil i løpet av kort tid påbegynne arbeidene med å bygge asfaltert rulleskiløype på Storelva, rulleskiløypa er for allmenn bruk.

Foruten de skianleggene som i dag finnes på Storelva så er det min mening at Storelva har mange utviklingsmuligheter som et fremtidig langrennsstadion må ha, topografien gir muligheter både for langrenn, skiskyting og hopp! Storelva har sikre snøforhold!

Det er gode bussforbindelser, og per i dag finnes muligheter for parkeringsarealer.

Nylig utarbeidet «Mulighetsstudie» viser at oppdatert skiskytteranlegg kan etableres sammen med et moderne langrennsstadion.

Er det ikke derfor riktig av Tromsø kommune å vurdere mulighetene omkring investeringer på Storelva Skistadion før man setter i gang å bruke flere titallsmillioner kroner utover de allerede bevilgede 10 millionene til Templarheimen?

Arctic Race, Norges største sykkelritt har blitt en suksess, ære være initiativtakerne. Men skal det være et kommunalt økonomisk ansvar å bidra med 6,4 millioner kroner til en kommersiell fest uten å vite detaljert hvor pengene brukes, ei heller vite hvor man skal hente pengene fra i det kommunale systemet?

For dem som kjenner til alle planer som må foreligge, til alle søknadsdokumenter som skal fylles ut, møter som må avholdes med kommunens etater, og den normalt lange behandlingstid som medgår før lokale idrettsklubber og -lag kan innvilges kommunale småbeløp til drift av lagene så oppleves denne bevilgningen på 6,4 millioner kroner som direkte provoserende!

Les flere debattinnlegg her.