Debatt

«Hvorfor kan ikke privatskoler ta profitt?»

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (Westerdals Oslo ACT) ved Vulkan nederst på Grünerløkka. Siloen bak er studentboliger.  Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

meninger

Er det virkelig verdens undergang dersom en privatskole tjener penger på å drive en god skole?

En grunnleggende drivkraft i markedsøkonomi er profitt. Det å investere i en bedrift kommer med stor risiko, så hvorfor skal noen starte eller drive private høyskoler hvis de risikerer å tape masse penger, eller noen som helst mulighet for avkastning?

Den kjente privatskolen i Oslo, Westerdal ACT, fikk virkelig gjennomgå for et år at skolen hadde flyttet overskuddet på 105 millioner kroner til eierselskapet.

I denne gjeldende saken er det fremdeles ikke stilt et sentralt spørsmål: Hvorfor kan ikke en privatskole ta profitt for å drive en av Norges beste private skoler? Hvorfor er det så galt?

I dag er det slik at offentlige høyskoler får 100 prosent statsstøtte. De private mottar også statsstøtte, men mye mindre i forhold til de offentlige. Hvis eierne av de private likevel klarer å produsere overskudd, så kan det skyldes at de er bedre til å drive skoler enn staten.

Private sykehjem og barnehager produserer i dag et offentlig velferdstilbud, i likhet med private høyskoler. De mottar også statsstøtte. Den store forskjellen er at eierne av disse private barnehagene og sykehjem får igjen for den kapitalen og risikoen de investerer, til forskjell fra eierne av private høyskoler. Hvorfor investorer skal behandles så ulikt på disse områdene er det derimot ingen som har noen gode svar på.

Så hvor ligger problemet? Det ligger i Privatskoleloven § 6-3. I korte ord sier denne håpløse paragrafen at skolen kan drive overskudd, men dette overskuddet skal være låst inne til evig tid, uansett hva som skjer med skolen. Dette mener vi i Fremskrittspartiets Ungdom er dårlig business, og en dårlig modell.

Private høyskoler er et viktig tilskudd til det offentlige utdanningstilbudet i Norge, både for å utdanne nok kandidater, men også for å skape god konkurranse mellom skolene. De private høyskolene i Norge, har også et mange flere utdanningsprogram, som offentlige ikke tilbyr, for eksempel Handelshøyskolen BI og mye av Westerdals.

Uten en endret utbyttepolitikk tror jeg samfunnet går glipp av gode skoleeiere som tør å investere i utdanningssektoren. Det selvsagt ingen som ønsker å påta seg en stor risiko om det ikke har mulighet for å gi avkastning.

Dessverre er flertallet på Stortinget enige om at det må være ulovlig å tjene penger på private høyskoler.

Vi i FpU mener at å ta profitt ikke skaper en dårlig skole, men motsatt, og sier derfor nei til utbytteloven!