Debatt

«Venstre og KrFs valg»

PARTILEDER: Leder i Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide  Foto: Lars Åke Andersen

meninger

Om noen måneder er det stortingsvalg og til neste uke skal KrF ha sitt årsmøte i Trondheim. Dette stortingsvalget står det om vi ønsker Støre eller Solberg som statsminister de neste fire årene.

Venstre og KrF har sagt at de ønsker å styre sammen med Høyre uten Frp. Disse tre partiene oppnår ikke flertall dersom vi ser på dagens meningsmåling.

For en stund la KrF, Venstre, Høyre og Frp en felles nasjonal transport-plan for neste periode. I tillegg er disse fire partiene enig om kommune- og regionreformen.

Derfor er det viktig at Hareide og Grande tar en avgjørelse om de vil «innsette» Støre som statsminister etter 12. september. De bør begge signalisere dette en god tid før denne stortingsperioden er over, samt hva de ønsker å gjøre i neste stortingsperiode.