Debatt

«Ligg unna K-en!»

meninger

Arbeiderpartiet har denne helgen hatt landsmøte og har vedtatt å fjerne K-en i KRLE. Jeg er dypt skuffet over vedtaket til Arbeiderpartiet fordi det handler om vår identitet og vår kulturarv.

Det handler ikke om særbehandling, men om at kunnskap om kristendommen er en nøkkel til å forstå det norske samfunnet, kultur og tradisjon.

Å fjerne K-en i religionsfaget er en ganske symboltung markering fra Arbeiderpartiets side. Dette symboliserer at Arbeiderpartiet har tatt stor avstand fra kulturarven og de røttene Norge er bygget på. KRLE faget er på ingen måte forkynnende eller ekskluderende.

Innholdet som er i faget har verken blitt endret da KRL ble til RLE eller da RLE ble til KRLE.

Norge blir bare mer og mer et flerkulturelt samfunn, men det betyr ikke at vi skal legge skjul på vår 1000 årlige kristne kulturarv. Vårt flagg inneholder korset, vårt riksvåpen inneholder korset, og vår grunnlov inneholder kristendommen.

Derfor er K-en i KRLE en viktig lærdom siden vi har blitt preget av kristendommen. La oss ikke skjule vår identitet, la oss heller være stolte over den norske kulturarven som vi er en del av.

Vi i KrF mener det er naturlig at kristendommen vies noe større plass i faget enn andre religioner. Det er fordi kristendommen er verdens største religion, Norges største religion, og den religionen som uten sidestykke har påvirket norsk historie, kultur og samfunn i størst grad gjennom tusen år.

Kristendommen er ett av fundamentet for hele vår historie, livssyn, omgangsform, normbygging og identitet. Den spilte en stor rolle i RLE faget og den spiller like stor rolle i KRLE, så hvorfor er det så stor iver fra Arbeiderpartiet om å fjerne K-en når kristendommen allerede har en stor rolle i religionsopplæringen vår?