Debatt

«Derfor velger jeg privat omsorg»

Rådhuset, kinonen Fokuis kino og biblioteket i bakgrunnen 

meninger

Dette er ufattelig. En bedrift som bare har én prosent sykefravær der kommunen selv har 13 prosent kan det umulig være riktig å gi sparken. Om en bedrift lykkes og får overskudd kan vel ikke det være noe problem. Dette vil jo generere skatteinntekter. I en tøff periode har jeg gjort meg bruk av tjenestene fra Privat Omsorg.

En ting som er sikkert er at Privat Omsorg som har en liten administrasjon, er flinke til å velge dyktige medarbeidere og motivere dem slik at det skapes en trivelig arbeidsplass. Kanskje det er derfor at de har så lavt sykefravær.

De ansatte er usedvanlig hyggelige, og setter sin ære i at brukeren skal få en positiv opplevelse. Alle gir ledelsen ros for den måten de behandler sine ansatte på. Det er få bedrifter som får slik ros. At ledelsen vet hva de holder på med er temmelig sikkert. Når det er en av de ansatte som blir forhindret i å avlegge klientene besøk, kommer folk fra ledelsen å overtar jobben.

Direktøren i Privat Omsorg har også hatt mange, mange slike oppdrag. Det må være temmelig misvisende når SVs representant opplyser at det Privat Omsorg foretar gjelder bare 1 prosent av det totale behovet. Det tas da ikke hensyn til at Privat Omsorg hjelper kommunen med å dekke kommunens behov for klienter som har valgt kommunens hjemmetjeneste.

Dette er betydelig og det er skremmende at det ikke legges vekt på dette når informasjon gis til kommunestyret og til folket. Kommunen vil nok hatt langt større problemer dersom Privat Omsorg ikke eksisterte.

I nåværende regjerings-erklæring står det: «Regjeringa mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite ut fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskapning, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet.» Jeg er helt enig i dette.

Ser at Gunnhild Johansen ønsker å foreta to sykebesøk hos hver av de som har Tromsø Kommune og de som har Privat Omsorg. Deretter vil hun slå fast hvordan situasjonen er og gi melding til folket. Dette vil jo være på et tynt grunnlag. Det står heller ingen ting om at noen fra Høyre eller Frp skal være med på besøkene.

Privat Omsorg er ikke noen liten bedrift i Tromsø Kommune. Skulle tro at dette skulle være positivt for kommunen. Men i stedet for å gi honnør ønsker enkelte partier i kommunen (som nå sitter med makta), å gjøre hva de kan for å knekke bedriften. I innlegget fra Direktøren i Privat Omsorg på facebook mandag fremgår det at Gunnhild Johansen serverer direkte usannheter.

Det er en skam hvordan de som nå sitter med makta behandler bedriften og deres ansatte. Det er tross alt kommunevalg i 2019.

Denne saken vil gjøre sitt til at de partiene som nå sitter med makta ikke lenger har den etter valget i 2019. Henstiller til kommunestyret å forlenge oppsigelsesfristen til etter at en ny byregjering er på plass etter valget i 2019. Ellers vil det bli fullstendig kaos og store budsjettoverskridelser.