«Lønnsrotet i Tromsø kommune»

Ingen har krav på å få mer enn riktig lønn.
meninger

Det er altså klart at det har vært mye rot med lønningene i Tromsø kommune. Noen har fått godskrevet for lite ansiennitet, og andre har fått for mye.

Jeg tror at kommunen neppe kommer utenom å engasjere en person eller flere til å gjennomgå lønnsberegningene for den enkelte arbeidstaker, - og for øvrig at lønninger i fremtiden fastsettes sentralt.

De som har fått for lite, må få korrigert lønnen opp til riktig beløp, og med tilbakevirkende kraft inntil foreldelsesfristen, som er tre år.

Hva med dem som har fått for mye?  I avisa for 29. april 2017 sier ordfører Kristin Røymo at de ansatte, som får for mye, fortsatt vil ha krav på å få det. Men man vil bruke det som trengs av ressurser for å kartlegge hva som har foregått og så rydde opp.

Jeg har full forståelse for dette, og må bare be om at man også ser litt på det juridiske: Fastsetting av lønn innenfor det offentlige er et forvaltningsvedtak. Her gjelder forvaltningsloven av 1967. Denne har bestemmelser om omgjøring av forvaltningsvedtak. Vanligvis kan disse ikke omgjøres når de er ensidig begunstigende, som en lønnsfastsettelse vel må sies å være. Men det gjelder et unntak i § 35 første ledd bokstav c, - når vedtaket er å anse ugyldig. Og det vil det lett være her.

Ingen har krav på å få mer enn riktig lønn. Dersom ansiennitetsberegningen er feil, er dette en mangel ved det faktiske grunnlag for vedtaket. Dette er lovstridig og følgelig ugyldig. Det er derfor ingen grunn til å fortsette å utbetale de ulovlig fastsatte lønningene. Disse kan reduseres til riktig beløp for tida framover.

Dette er et rettsgrunnlag som ofte har vært nyttet av trygdemyndighetene, og som også har fått domstolenes velsignelse, dersom saken har vært brakt inn for rettslig prøvelse.

En annen sak er at man vanskelig kan kreve tilbake for mye utbetalt lønn. Da er man inne på andre rettslige synsmåter, og slik tilbakekreving vil ofte være avskåret. Men for tida framover, er det ingen grunn til å ikke justere lønningene og med et skille til 1. mai 2017, - da misæren ble oppdaget.