Debatt

«Regjeringens uforsvarlige gambling i Barentshavet»

Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

meninger

Formannskapet i Tromsø kommune behandlet 2. mai høringsuttalelse til regjeringas utlysing av 24. konsesjonsrunde for petroleumsvirksomhet.

Rødt fremmet følgende forslag:

«Etter 35 år med petroleumsaktivitet i nordlige Norskehavet og Barentshavet er det i dag utvinning av gass på Snøhvitfeltet med ilandføring for nedkjøling til LNG på Melkøya ved Hammerfest, og det er oljeutvinning på Goliatfeltet, 48 km fra Finnmarkskysten, som ferdigprosesseres på PFSO Goliat for transport. Utvikling og utbygging av begge disse feltene hadde både store forsinkelser og ikke minst svært store overskridelser for investeringskostnader, henholdsvis 30 milliard for Snøhvit (fra 50-80mrd kr) og 26 mrd kr for Goliat (fra 28-54mrd kr).

Utlysing av 23. konsesjonsrunde, og nå 24. konsesjonsrunde viser en stor grad av uansvarlighet og høy risikotaking fra regjeringa. Barentshavet er et avgjørende viktig oppvekstområde for svært mange av fiskeslagene som er en evigvarende ressurs for Norge, og som blir stadig viktigere for matforsyninga i verden. Omfattende fiskerier fra mange nasjoner, men ikke minst Norge og Russland, foregår i Barentshavet. Mange arter havpattedyr har Barentshavet som avgjørende oppholdsområde, det samme gjelder en lang rekke sjøfuglarter.Parisavtalens forpliktelser gjelder også Norge. Vi ser svært raske klimaendringer i Arktis.

Dette betyr også at det blir mer uforutsigbare værforhold, med raske og store endringer. Dette øker risikoen for uforutsette hendelser. Mange av blokkene i 24. konsesjonsrunde ligger i is-sonen, og vil være sterkt utsatt for den bevegelige iskanten. Samtidig er mange blokker langs minimumsrgrensa på 35 km fra Finnmarkskysten. Dette er i og nær viktige fiskefelt, og så nær land at forurensing ved uhell og ulykker er overhengende.Tromsø kommune ber på denne bakgrunn regjeringen om å avlyse 24. konsesjonsrunde for de 93 blokkene i Barentshavet.»

Forslaget fikk dessverre bare stemmene til Rødt og SV. Flertallet sluttet seg til en uttalelse som støtter Regjeringens forslag i 24. konsesjonsrunde.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger