Debatt

«Fullbyrdet tvang»

meninger

Avtalen mellom Frp, H, V, og KrFs nordnorske stortingsgrupper om sammenslåing av Troms og Finnmark er fullbyrdelsen av utilbørlig tvangsbruk. Avtalen betyr at stortingsflertallet nå lar Nordland, i likhet med Rogaland og Møre og Romsdal, bestå som egne fylker.

Den folkevalgte styringa, og dermed demokratiet, blir kraftig svekka med sammenslåingene. For Rødt er det svært viktig å bidra i kampen, også i stortingsvalgkampen, for god og nær folkevalgt styring både i kommunene og i fylkene. De omfattende kommune- og fylkessammenslåingene bidrar til en sterk negativ utvikling der avstanden fra befolkninga til de styrende politikerne blir mye større.

Den folkevalgte styringa, og dermed demokratiet, blir kraftig svekka med sammenslåingene. Den folkelige støtten til regionreformen er da også helt fraværende. Regionreformen er Venstres og KrFs ektefødte barn. Den kom til verden som betingelse for at V og Krf skulle støtte kommunesammenslåingene til regjeringa. Fylkestingene og fylkeskommunene har ikke den beste anseelse i befolkninga.

Dårlige veier, båter og busser som ikke kommer og går når de skal, sentralisering av videregående skoler er kanskje det som ofte blir knyttet til fylkeskommunen. Nedriggingen av fylkeskommunens oppgaver har pågått lenge, og de to regjeringspartiene har jo som erklært mål at fylkeskommunen som forvaltningsnivå skal legges ned; Norge skal bare ha stat og store kommuner.

Stortingsmeldinga om regionreformen og de påfølgende dokumentene fra regjeringa, samt avtalene som regjerings- og støttepartiene har inngått har blitt herostratisk berømt. En av de mest omfattende endringene av den norske samfunnsstrukturen er uten innhold, utover sterk sentralisering.

Det er ingen utredninger, forslag eller forpliktelser når det gjelder hvilke nye oppgaver disse regionene skal få overført fra staten. Nei, det skal eventuelt utredes senere.

Å gå i spissen for tvangssentralisering har aldri vært noen god politisk sak i Norge. Heller ikke i 2017 vil dette være en vinnersak.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger