Debatt

«Forsvaret må gjenoppbygges»

I realiteten står vi overfor to forsvarspolitiske alternativer. Rødgrønn eller blå forsvarspolitikk. Spørsmålet er hvilken politikk som gir best forsvarsevne på lang sikt. Høyre er smertelig klar over at det vil ta tid å gjenoppbygge Forsvaret.
meninger

Valget ikke lenger står mellom teknologi og volum. Russland og Kina er nemlig i ferd med å ta igjen det teknologiske overtaket som har gjort at Vesten har kunnet kompensere manglene volum med høyteknologi.

Den legendariske obersten Ole Reistad sa det godt: «Det handler om Samling i bånn!» Selv om det nye kampflyet F35 er noe av det råeste som finnes med vinger og hale, så trenger vi selvsagt en hær og et HV som kan sikre nøkkelobjekter, lokal trygghet, og slåss for hver meter av fedrelandet en angriper prøver å stjele. Det kan være greit å stille et par kontrollspørsmål i en opphetet forsvarsdebatt. 

Hvilket parti avdekket tingenes tilstand i Forsvaret? Hvilket parti legger 180 milliarder mer på bordet til Forsvaret. Hvilket parti vil bruke 2 prosent av BNP på Forsvaret? Svaret er Høyre.

Å belønne de partiene som gjør minst for Forsvaret ved å straffe de partiene som gjør mest, fordi vi ikke greier å rette opp 30 års forsømmelser over natta vil svekke Norges forsvarsevne. Det er i så fall mer av det som oss inn i uføret.Det er bare gjennom felles, målrettet og konstruktiv kraftsamling landets forsvarsevne kan gjenreises.

Den legendariske obersten Ole Reistad sa det godt: «Det handler om Samling i bånn!»