«Høyre holder ord i skolepolitikken»

meninger

Marianne Aasen og Martin Henriksen refererer til en Sentio-undersøkelse i iTromsø 8/5 som sier at mange foreldre ikke ser forskjell på Ap og Høyres skolepolitikk. Det kan godt være. Jeg på min side er overbevist om at foreldrene merker forskjellen, og det er det viktigste.

Jonas Gahr Støre gikk høyt ut i kommunevalgkampen i 2015 og lovet flere lærere i alle kommuner der Arbeiderpartiet har innflytelse. Hva skjedde? Til tross for at regjeringen og samarbeidspartiene har styrket kommuneøkonomien og samtidig gitt kommunene øremerkede penger til over 1000 nye lærerstillinger på 1.–4. trinn, viser det seg at Arbeiderpartistyrte kommuner slett ikke følger opp Gahr Støres løfte. I 3 av 10 Arbeiderpartistyrte kommuner er det blitt færre lærere, og i nesten halvparten av de samme kommunene er lærertettheten gått ned. Allerede før valgkampen har startet har Støre brutt sitt viktigste løfte i skolepolitikken.

Regjeringen har allerede satt i gang arbeidet med tidlig innsats. De ekstra læremidlene er bare en del av det. Vi lovfester tidlig innsats, og vi vil styrke den pedagogiske bemanningen i barnehagene. Det er veldig bra at Arbeiderpartiet er enig med Høyre om at dette er viktig, og at de foreslår mange av de samme tiltakene som regjeringen presenterer i stortingsmeldingen om tidlig innsats som vi har til behandling i Stortinget. Allerede før valgkampen har startet har Høyre innfridd Arbeiderpartiets løfter.

Vi gikk til valg på et lærerløft. Det har vi holdt. I denne perioden har vi sørget for at over 5000 lærere får videreutdanning hvert eneste år. Det er nesten en tredobling sammenlignet med forrige periode. Vi har innført nye karriereveier for lærere i skolen. Vi ruller nå ut ny femårig lærerutdanning på masternivå til høsten, som både Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene har etterspurt. Vi har også styrket skolehelsetjenesten og helsestasjonene med 1 milliard kroner. Det er fint at Arbeiderpartiet er enig med oss i at læreren er viktig, tidlig innsats må styrkes og at skolen i større grad må ta i bruk digitale læremidler.

Høyres program for neste stortingsperiode er gjennomsyret av teknologioptimisme og en plattform for et digitalt Norge. Det gjelder også skolen. Vi vil integrere kunnskap om og ferdigheter i informasjonsteknologi og digital utvikling bedre i fagene i skolen. Høyre vil styrke elevenes digitale ferdigheter ved å la alle skoler tilby koding og programmering som valgfag og ta i bruk flere digitale læremidler.

Den neste store satsingen handler om de yngste barna våre. Skal vi gi alle barn muligheten til å lykkes i livet er vi helt avhengig av å gi de en god skolegang. Derfor er det så viktig at de barna som har utfordringer fanges opp tidlig i skoleløpet slik at de ikke blir en del av frafallsstatistikken. Høyre har holdt de løftene vi gikk til valg på i 2013, det kan velgerne stole på at vi også vil gjøre i neste periode.