Debatt

«Arbeiderpartiets tomme kritikk»

Arbeiderpartiets Tove Karoline Knutsen skryter uhemmet over egen eldrepolitikk i sitt innlegg 26. april, og særlig over sin såkalte satsing på flere sykehjemsplasser. Jeg synes det er verdt å minne Knutsen på at Arbeiderpartiet i regjering lovet å bygge 12.000 nye sykehjemsplasser.

Illustrasjonsfoto  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

meninger

Etter åtte år i regjering viste imidlertid tall fra SSB at det bare hadde blitt 2340 flere plasser. Det er altså et paradoks at Knutsen skryter over at de å ha innført en tilskuddsordning som knapt ga noen flere sykehjemsplasser.

Fremskrittspartiet er opptatt av at alle eldre skal få en sykehjemsplass når behovet oppstår. Det er derfor vi i regjering har lovfestet retten til sykehjemsplass. For å sikre eldre denne retten er vi avhengig av at kommunene faktisk bruker tilskuddet de får fra staten til å bygge nye plasser.

For å stimulere kommunene til bygging av flere sykehjemsplasser, stiller regjeringen fra 2021 krav om at tilskuddet til kommunene skal brukes til å utvide antall plasser. Det er helt avgjørende for å sikre at alle eldre får et trygt sted å bo i alderdommen. Inntil den tid kan kommunene fritt søke om midler til rehabilitering. Likevel hagler som vanlig kritikken fra Arbeiderpartiet.

Selv Arbeiderpartiets helsepolitiker på Stortinget, Torgeir Micaelsen, innrømte til Aftenposten i 2015 at Arbeiderpartiet ikke hadde gjort nok for å bygge flere sykehjemsplasser. Det er derfor merkelig at Knutsen nå kritiserer regjeringen for å endre ordningene, slik at kommunene får mer midler og det sikres at det blir flere sykehjemsplasser.

Det kan kanskje ha en sammenheng med at Arbeiderpartiet stemte mot å lovfeste de eldres rett til en sykehjemsplass da Fremskrittspartiet foreslo det i Stortinget.

Innlegg til Knutsen er full av kritikk mot regjeringen. Det som forundrer meg er at hun ikke klarer å komme med en eneste ny løsning på hvordan Arbeiderpartiet vil møte utfordringene i eldreomsorgen. Det vitner om Arbeiderpartiets passive holdning i eldreomsorgen. Arbeiderpartiet er ikke villig til å løfte en finger for å bedre de eldres hverdag.

Det eneste Arbeiderpartiet ønsker er å videreføre en eldrepolitikk som i år etter år har gått utover de eldres velferd.

Vi i Fremskrittspartiet vet at det kreves handling i eldreomsorgen. Det er nettopp derfor vi blant annet har sett på nye løsninger for å bedre finansieringen av eldreomsorgen over hele landet.

Vi aksepterer ikke at kommunens økonomiske prioriteringer går ut over tjenestene til de eldre, og mener staten må ta regningen. Det er derfor vi startet prosjektet med statlig finansiering av eldreomsorgen.

Arbeiderpartiet må gjerne kritisere prosjektet, men det hjelper lite når Knutsen ikke klarer å komme med en eneste løsning for å styrke finansieringen av eldreomsorgen. Det viser at Arbeiderpartiet ikke har en reell vilje til å skape en bedre eldreomsorg.

Landets eldre har rett og slett ikke tid til Arbeiderpartiets passive holdning i eldrepolitikken.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger