Debatt

«Huff da, Hoksrud!»

Tove Karoline Knutsen svarer Bård Hoksrud.

Tove Karoline Knutsen stortingsrepresentant Troms AP Fotografert på Finnsnes mars 2013  Foto: Trond Sandnes

meninger

Frps eldrepolitiske talsmann Bård Hoksrud kommer med et noe merkelig innlegg i avisa iTromsø, som svar på min kritikk av regjeringens eldrepolitikk. Hoksrud velger å se bakover i tid og lanserer enda et nytt tall for det han mener var fasit for antall sykehjemsplasser som kom under den rødgrønne regjeringen.

Min første respons er at eldrepolitikk må inneholde mer enn å telle sykehjemsplasser- selv om det er viktig nok. Men fordi Hoksrud kommer med fullstendig feilaktige tall om akkurat den saken, skal han her få beskjed.

Det er riktig at det i de første rødgrønne regjeringsårene ble det ferdigstilt relativt få sykehjemsplasser, sett i forhold til behovet. Men Bård Hoksrud glemmer å fortelle hvorfor. Som mange vet tar det fra 4 til 7 år fra en kommune begynner å planlegge bygging av plasser til nøkkelen står i døra. De fleste vet også at kommunalministeren i perioden fram til 2005 het Erna Solberg.

Spør man lokale folkevalgte fra den tid vil man få høre at aldri har norske kommuner hatt så dårlige tider som under Jern-Erna, som hun ble kalt. Det ble knapt påbegynt et eneste kommunalt sykehjem i løpet av hennes fire år, og det kom nesten ikke nye årsverk i kommunal pleie og omsorg.

Derfor innførte Stoltenberg II-regjeringen i 2008 investeringstilskuddet for bygging og renovering av sykehjem. Tilskuddssatsen ble økt to år etter, og fram til 2015 ble det ferdigstilt 7.700 nye plasser, så å si alle påbegynt på rødgrønn vakt.

Samtidig ble det gitt tilsagn om tilskudd til 12.300 plasser i tiden 2008 til 2015, basert på søknader fra kommunene. Bård Hoksruds useriøse bruk av tall kan med andre ord arkiveres i skuffen for reinspikka tøv.

Hoksrud påstår at Arbeiderpartiet bare kritiserer og ikke har kommet med egen politikk for eldre. Han må ha fulgt særdeles dårlig med. Gjennom fire år har vi hatt en rekke forslag i Stortinget som tar utgangspunkt i at eldre mennesker i likhet med yngre har mangfoldige ønsker for sine liv.

Vi har satt av mer penger til kultur, opplevelser og aktivitet, foreslått å gjeninnføre øremerking av midler til den «Den kulturelle spaserstokken», lansert en nasjonal plan for bedre kosthold for eldre, har fokusert på eldres psykiske helse, bevilget mer til velferdsteknologi og foreslått gode tiltak for avbyråkratisering og kvalitetsheving i eldreomsorgen. Alt dette har regjeringspartiene stemt ned.

Ikke noe parti kan slå seg for brystet og si at man har gjort alt riktig i eldrepolitikken – heller ikke Arbeiderpartiet. Regjeringens store problem er imidlertid ikke kritikken fra opposisjonen, men at lokale folkevalgte over hele landet – også fra Hoksruds eget parti – har snudd ryggen til regjeringens ulike eldrepolitiske påfunn.

Det er ikke annet å vente. Regjeringen har til fulle vist at man overhodet ikke tar hensyn til de som har skoene på. Høyre og Frp har feilet i eldrepolitikken fordi man verken har lyttet til kommunene, fagfolkene eller pasient- og brukerombudene.

Da må man nesten finne seg i at kritikken blir hard, også fra opposisjonen.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger