Debatt

«Når kulturhistoriske gjenstander blir borte, forsvinner kunnskap og tankegods for alltid».

HISTORISK: Tromsø skipsverft i 1925, med arbeidere og funksjonærer.  Foto: ukjent

Vi vil oppfordre eiendomsutvikler Bård Sverdrup i Totalrenovering til å avsette maskinhallen til et fremtidig verftsmuseum.

meninger

Tittelen er et stat fra forprosjektet til «Anne Karoline» – Norsk jektefartsmuseum.

En gladnyhet som kanskje har gått under radaren for de fleste tromsøborgere, er saken om at 75 års innsats for å bevare jektefartshistorien med bygging av «Anna Karoline»- Norsk Jektefartsmuseum i Bodø, er i mål. Museet skal formidle jektefarten som en sentral og viktig del av den nasjonale fortellingen. Museet skal koste 100 millioner og er finansiert av Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Staten, og skal åpne i 2019, nøyaktig 60 år etter at verdens eneste bevarte jekte ble satt på land i Bodosjøen. Det beregnes opp imot 40 000 besøkende i året

Formidlingstilbudet vil rettes både til regionale, nasjonale og internasjonale gjester, og vil være opplevelsesbasert. Museet vil ha en fast utstilling, hvor jekta «Anna Karoline» er hovedattraksjonen. I tillegg vil det være midlertidige, tematiske utstillinger og aktivitetsbaserte formidlingstilbud.

Denne saken fører oss rett over på verftstomta og potensialet der for formidling av områdets betydning både industrihistorisk og for Tromsø som arktisk hovedstad.

Området er nå overlatt av reguleringsmyndigheten Tromsø kommune til en privat næringsutvikler, uten føringer for ivaretakelse av områdets historiske betydning. Det viser også den «rivefesten» som nå er annonsert.

Totalrenovering sier i sin markedsføring av Vervet:

«Vi ønsker å ta vare på noe av historien både til Vervet og til området Skansen, samtidig som vi skal skape et moderne og fremtidsrettet prosjekt, hvor alle krav, fremtidige forventninger og kvaliteter kommer til å stå i fokus.»

Tromsø kommune sier følgende i forbindelse med Nordbyen-prosjektet:

«Visjonen for Nordbyen er at den skal forsterke Tromsø som arktisk hovedstad. Å skape en mer bærekraftig by som tar opp i seg vår historie og kunnskap,

Samtidig som den peker fremover – inn i fremtiden – i forhold til klima, økologi, smart teknologi, på en ny og urban måte».

Vi vil oppfordre eiendomsutvikler Bård Sverdrup i Totalrenovering til å avsette maskinhallen til et fremtidig verftsmuseum, og utfordrer samtidig byens politiske partier, LO, Arktisk Forening og Skipperforeninga til å få i gang et kulturhistorisk løft for å bevare byens viktigste industrihistorie.