Debatt

«Vi skal bygge Nord Norge!»

Bedre veier i Nord-Norge. Det har vært et tilnærmet unisont ønske når jeg har reist rundt som samferdselsminister de siste årene.

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (Frp). 

meninger

Jeg har møtt lastebilsjåfører, pendlere og ambulansesjåfører som snakker om veier som forfaller. Om prosjekter som aldri ble realisert. Drømmer som støvet ned. De var tydelige i sin tilbakemelding. Vi må få ordnet opp i flaskehalser og vinterstengte veier.

Mange av ønskene har vært nøkterne. Det har ikke vært krav om firefelts motorveier over alt. Tvert imot.

Sjåførene på Senja var tydelige – vi kan leve med dagens veibredde, men fiks svingene slik at vi har fri sikt. Gi oss løsninger i tunnelen slik at vi slipper problem og kork med møtende trafikk. Gi oss et veidekke som holder god standard.

Vi har lyttet. I vår Nasjonal Transportplan legger regjeringen opp til en kraftig satsing på infrastruktur i hele landet. God infrastruktur er ryggmargen i vårt land.

Det er ikke bare en kortsiktig utgift. Det er en god investering for oss og fremtidige generasjoner. Derfor prioriterer vi infrastruktur høyere.

1.064 milliarder kroner planlegges å bruke de neste 12 år. Veksten kommer fra økte bevilgninger over statsbudsjettet, mens bompengeandelen nå går ned. Det hjelper med Frp i regjering.

I nord betyr det ny E8 til Tromsø. Ny E6 over Kvænangsfjellet. Vi skal bygge lange strekninger med ny E10, ny E6 ved Sørfoldtunnelene. For å nevne noe. Men kanskje enda viktigere – vi skal vedlikeholde og oppgradere de veiene vi allerede har.

Etter tiår med økende vedlikeholdsetterslep, skal forfallet nå ned. Vi er allerede i gang. Asfalt, tunneler, bruer, grøfter og vannrør. Vi skal ta vare på det vi har. Våre motstandere ignorerer denne satsingen og forsøker å svartmale, men som bilist vil du gradvis merke forskjellen.

Nord-Norge får en kraftig vekst i bevilgningene fremover. Under dagens regjering er investeringsbudsjettet nesten tredoblet. Vi skal ikke tilbake til rødgrønt forfall, nivået skal holdes høyt.

Som forventet får jeg kritikk fra AP og SP. Partiene som i regjering lot veiene forfalle. Nå later de som om Nord-Norge nedprioriteres. Men fakta er ikke på deres side.

Fylkene vil få mer penger til å fikse fylkesveiene, ikke mindre. Det blir mer penger til å reparere tunneler, ikke mindre. Men la deg ikke blende av politikere som lover eller politikere som kritiserer.

Ta deg en biltur i Nord-Norge i sommer, og se selv. Skjer det mer på veisektoren nå enn tidligere? For vi har aldri manglet veiplaner i dette landet – men det har manglet vilje og evne til å realisere planene. Nå har vi både vilje og evne – la oss bygge en bedre vei inn i fremtiden.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger