Kommentaren

«Forvirringen er nå total»

Rett før valget i 2015 kom Høyre og Arbeiderpartiet til enighet rundt Kvaløyforbindelsen. Kort tid etter skiftet Ap standpunkt om hvor den bør gå. Nå forsøker de fortvilet å finne råd til den, etter at fagetaten i sin siste plan har fjernet hele brua fra budsjettet.
meninger

Man skulle tro hun hadde vært på treningsleir med Olaf Tufte. Ragni Løkholm Ramberg (Ap) gjør i alle fall sitt ypperste for å ro fra sine opprinnelige utsagn.

Administrasjonen har i forslaget som ble offentliggjort onsdag ikke funnet plass til en fullfinansiering av Kvaløyforbindelsen i den kommende bompengepakken til 8 milliarder kroner. En ny bru over Selnes ble opprinnelig beregnet til å koste 1,6 milliarder kroner. For å få helheten i regnestykket til å gå opp, måtte veivesenet kappe 1,2 milliarder ut av bruprosjektet. Kun oppstartsmidlene på 450 millioner kroner gjenstår.

Erlend Svardal Bøe (H) ville for kort tid siden samarbeide med Arbeiderpartiet om både Kvaløyforbindelse og bompenger. Høyre mener imidlertid det er feil at byggingen er lagt til siste periode i handlingsprogrammet, og dermed ikke vil bli realisert før år 2035–2039. Nå vil partiet ikke bare endre på dette, men også gjøre om på hvor forbindelsen bør ligge. Håkøya-tunnel er ifølge Bøe det beste alternativet, og også det de to partiene ble enige om før valget. De ekstra kostnadene ligger da på henholdsvis 300 millioner (for fremskyndingen) og 700 millioner kroner (tilleggskostnad for å lage tunnel) mer enn Arbeiderpartiets opprinnelige løsning.

Ragni Løkholm Ramberg har med veivesenets siste forslag fått et forklaringsproblem. I og med at 1,2 milliarder er tatt ut av totalbudsjettet for å komme innen de planlagte 8 milliardene, betyr det at det ikke blir bru til Selnes selv i 2040. Ragni ivrer imidlertid for at den fortsatt skal bygges, men det vil i praksis bety rasering av de planlagte kollektiv-, gang- og sykkelsti-løsningene.

Og som om ikke det er hodebry nok: Tidligere i år gikk seniorrådgiver og prosjektleder i Statens vegvesen, Veronica Wiik, ut og tilbakeviste påstanden til iTromsø om at det ville koste 600 millioner å drifte det planlagte bompengesystemet. «Med det forslaget vi har presentert, vil det si om lag 400 millioner fordelt over 20 år. Det er fortsatt mye penger, men ikke så mye som noen ser ut til å frykte», skrev hun i et debattinnlegg i iTromsø 6. februar.

I tallene Vegvesenet la fram denne uka, står det 600 millioner kroner avsatt til innkreving av bompenger. I tillegg er det kommet til en post som heter «drift/adm.», hvor det skal brukes 160 millioner kroner til «Regplanlegging/adm./kommunikasjon».Det vil altså si at 760 millioner går bort til drift, administrasjon og kommunikasjon, samt «regplanlegging» – hva nå enn det er. Samtidig er det regnet inn rentekostnader på rundt 400 millioner kroner.

Det har kort oppsummert dukket opp 1,16 milliarder i «andre kostnader», som er oppsiktsvekkende lik summen som er tatt ut av Kvaløyforbindelsen og dermed bompakken.

Det er mye uklarhet rundt dette, men en ting er helt sikkert: Jeg skal like å være til stede når Ramberg forkynner kvaløyværingene budskapet om at de ikke får bru, men fortsatt må betale like mye i bompenger. Alternativt, når hun presenterer en «miljøpakke» som i praksis ikke gjør noe som helst for gående og syklende.

Å tro at noen av oss vil få oppleve åpningen av en ny Kvaløyforbindelse innen vi dør, kan vi imidlertid se bort fra. Dette med mindre legevitenskapen gjør kosmiske fremskritt i årene som kommer.