Debatt

«Bompenge-avgjørelsen, Tromsøs skjebnestund»

Tromsøs befolkning har allerede betalt to bruer, to undersjøiske tunneler, og betaler fremdeles på den tredje. Drivstoffavgiften har finansiert den største infrastrukturutbyggingen i byen noensinne.
meninger

Tromsø er kommunen som har egenfinansiert mest transportinfrastruktur i Norge. Kanskje er det på tide å sette ned foten.

Forslaget er å belaste bilistene med nye 4 milliarder kroner. Da vil staten, fylkeskommunen og Tromsø kommune legge til et tilsvarende beløp.

Hva får bilistene igjen? Først kan en trekke fra 0.4 milliarder til drift. Trekk så fra 0.425 milliarder til beplantning av byparker. Fjerdeparten av pengene går til sykkelbaner! Tredjeparten av pengene går til utenlandske busselskaper! Veiutbygging kommer sist med 3.6 milliarder.

Hovedutgiften er en ny Kvaløybro. Den er egentlig en fylkesvei, på linje med resten av fylkesveinettet i Troms Fylke, men kommunepolitikerne i Tromsø synes at tromsøværingene heller skal betale den.

Den eksisterende brua har tilstrekkelig kapasitet til 3 ganger dagens trafikk, men har en flaskehals på grunn av manglende inn/avkjøring.

Det skal investeres i vei fra Giæverbukta til flyplassen. Dette er allerede Tromsøs beste 4-felts vei!

Det skal graves tunnel under Tverrforbindelsen. Tverrforbindelsen er en forholdsvis ny 3-felts vei fra Breivika til Langnes. Og der er allerede en tunnel fra Breivika til Langnes! Det eneste som mangler er fornuftige avkjøringer i endene av Tverrforbindelen (og tunnelen).

Stakkevollveien skal utbedres mellom Gimle og Ringveien. Det er jo bra at denne veibiten blir fikset på, men det koster vel ikke milliarder?

Ærfuglveien på Håpet skal også fikses på. Denne 300 meters veibiten skal visstnok hjelpe på trafikken til Ikea (hvis Ikea tør å etablere seg innenfor bomgjerdet).

Sist, men ikke minst, skal E8 i Tromsdalen oppgraderes. Men er egentlig europaveier kommunalt ansvar?

Faktum er at staten i innkrevingsperioden har en avgiftsinntekt fra Tromsøs bilpark på mellom 20 og 30 milliarder kroner. Med et bidrag til finansieringspakken på et par milliarder kroner har staten en eventyrlig fortjeneste.

Næringslivet har gitt sin uforbeholdne tilslutning til saken. Entreprenørbransjen får kanskje et oppsving, men det er sjelden å se varebiler i den halvtimen rushtrafikken går.

Nå skal kommunepolitikerne avgjøre skjebnen til tromsøværingene. Vi får håpe at prestisjen viker for fornuften.