Kommentaren:

«Når sluttet man å bry seg om hva som var det beste for folket?»

Kommunen har begynt å gjøre de første grepene for å få bukt med overskridelsene innen pleie- og omsorgssektoren – ved å fjerne den eneste delen som faktisk fungerer som den skal.
meninger

Pleie- og omsorgssektoren går som tidligere nevnt utover sine oppsatte budsjettrammer. 105 millioner i minus lyder de foreløpige prognosene. En stor del av overskridelsene kommer som følge av sykefravær på 13 prosent innen Pleie og omsorg. Privat Omsorg Nord, som utfører de samme tjenestene, har sykefravær på kun 1 prosent. Hva er da mer naturlig å gjøre enn å fjerne sistnevnte?

I forrige uke vedtok formannskapet at kommunens kontrakt med Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg avsluttes fra september 2019. I dag er det i overkant av hundre brukere som benytter seg av Privat Omsorg. Nå avsluttes avtalen med selskapet, og nye tjenestekonsesjoner deles ikke ut når avtalene går ut.

Posisjonspartiene Ap, SV og Rødt gikk til valg på å avvikle fritt brukervalg. Valgløftet innfris med dette vedtaket. «Privatisering av velferden vil ødelegge velferdssystemet vi har bygd opp. Vi er opptatt av å bygge en sterk offentlig sektor», lyder argumentet fra Gunnhild Johansen (SV).

Reaksjonene har ikke latt vente på seg: «Det er merkelig å erklære krig mot under én prosent av brukerne som har valgt å benytte seg av fritt brukervalg, samtidig som pleie- og omsorgssektoren er fullstendig ute av kontroll, med et avvik så langt i år på godt over 100 millioner kroner», sier Erlend Svardal Bøe (H). Han reagerer sterkt på at Trude Webster og Stine Harila blir beskyldt for å være «velferdsprofitører» og mennesker som «skummer fløten på fellesskapets bekostning».

Pål Julius Skogholt (SV) forskutterte en mørk fremtid om private aktører hadde fått fortsette å tilby omsorgstjenester: «Det kan godt tenkes vi har noe å lære av Privat Omsorg. Men alle erfaringer tyder på at store internasjonale selskap tar over selskapene etter hvert. Det har vi sett i barnehagesektoren, og det hadde nok skjedd nå også», sier han.

De foreløpige resultatene til Privat Omsorg Nord har da vært alt annet enn nedslående, og å komme trekkende med hypotetiske farer for internasjonale aktører virker mer enn søkte. I «internasjonale selskaper» legger Skogholt en forventning om underbetalte arbeidere og rovdrift på folk. I Privat Omsorgs Nords tilfelle er det på ingen måte slik. Betingelsene er faktisk på alle måter bedre enn de er i kommunen. Er man ærlige, handler vedtaket kun om ideologi, og det på bekostning av hva som er det beste for folket.

«Er det dette dere vil bli husket for? At dere ikke bryr dere om enkeltmennesket, og gjør vedtak basert på en iskald ideologi», spør Helga Marie Bjerke (KrF). I tillegg til at 100 brukere mister tilbudet, vil 20 ansatte etter all sannsynlighet miste jobben.

Pensjonist Einar Johansen (86), som har selv benyttet seg av Privat Omsorg Nord sine tjenester, kan nesten ikke få rost dem nok: «En ting som er sikkert er at Privat Omsorg som har en liten administrasjon, er flinke til å velge dyktige medarbeidere og motivere dem slik at det skapes en trivelig arbeidsplass. Kanskje det er derfor at de har så lavt sykefravær», skriver han i et leserinnlegg i iTromsø.

Sannheten er at det koster det samme om folk benytter seg av kommunal hjemmetjeneste eller Privat Omsorg sine tjenester, og kommunen har ikke hatt god nok kompetanse og kapasitet til å ta alle oppdrag. Behovet for at Privat Omsorg overtok en del av disse var skrikende, blant annet var det tilfellet da de tilbød døgnkontinuerlig pleie av sengeliggende, multihandikappede Steffen på 31 år. Resultatet ble at familien fikk sin første ferie på mange år, ene og alene fordi Privat Omsorg hadde overtatt pleien.

Det har gjentatte ganger blitt skrevet artikler om lange ventelister og sprengt kapasitet i den kommunale jordmortjenesten. Her ønsket Privat Omsorg Nord også å bistå kommunen med en pakke for gravide som inneholdt et fast antall svangerskapskontroller, da i samarbeid med fastlege, foreldreforberedende kurs og to til tre hjemmebesøk etter fødselen, hvor det siste skjedde sammen med helsesøster. Heller ikke denne blir det noe av fremover, behovet til tross.

Da fritt brukervalg ble innført, var det for at brukerne skulle kunne få velge selv. Hadde brukerne vært såre fornøyde, ville absolutt ingen valgt private brukertjenester.

Logikken i mitt hode tilsier da at den beste strategien for å drive ut private aktører vil være å lage en så god kommunal pleie- og omsorgstjeneste at det rett og slett ikke ble bruk for dem. Bare en tanke.