Debatt

«Er virkelig Paris-avtalen så verdensomspennende og revolusjonerende som det hevdes?»

meninger

Som om ikke alle ankepunkter mot president Trump var nok, så trakk han også USA fra Klima-avtalen som 177 (?) land hadde undertegnet i Paris desember 2015. De negative reaksjonene fra statsledere i mange land lot ikke vente på seg, og var han ikke Verdens ”Prygelknabe” (”hakkestokk”/syndebukk) så ble han det i hvert fall nå!

Så kan man spørre seg: Hvorfor vil en mann seg selv så vondt? Er det fordi han er det man kaller ”en helstøpt man”, en sta mann eller bare en dum mann? Det at vår forfatter Knut Hamsun valgte å publisere en hyldnings-nekrolog over Adolf Hitler på selveste 8. mai 1945 var neppe noen ”genistrek”, men kan vi kalle han ”helstøpt” eller bare sta?

Få våger vel å kalle Knut Hamsun for dum. Selv må jeg innrømme at jeg føler en viss beundring for de få som våger å trosse ”den kompakte majoritet” og ”kjører sitt eget løp”. Når det gjelder Donald Trump er det med en viss motvillig beundring.

Men til Klimaavtalen, også kalt Paris-avtalen. ”Djevelens advokat” stiller gjerne de spørsmål ingen vil høre og slett ikke svare på. Ble ikke avtalen både sabotert og trenert av en rekke underskriver-land, etter hvert som det gikk opp for dem hva som krevdes av dem i praksis? Og hva med alle de som ikke skrev under? Er virkelig avtalen så verdensomspennende og revolusjonerende som det hevdes?

For ordens skyld vil jeg opplyse om at jeg tror på vitenskapen. Jeg tror på vitenskapen når den sier at vår jordklode er ca. 4,7 milliarder år gammel. Jeg tror på vitenskapen når den sier at jordkloden til nå har gjenomgått fire store og dramatiske omveltninger som hver gang har utryddet 75 prosent av alt liv, for så å ”begynne på nytt igjen”.

Jeg tror på vitenskapen når den sier at havnivået på jorden har variert med flere hundre meter ettersom vann har frosset og smeltet gjennom hundretusener av år. Jeg tror på vitenskapen når den sier at vår art, Homo sapiens sapiens, ikke har endret seg vesentlig de siste ti tusen år og neppe vil endre seg de neste tusen år. Jeg tror på vitenskapen når den sier at mennesket, vår art, mangler det kromosom som gjør at erfaring kan arves/ lagres i arvematerialet.

Hver generasjon må derfor gjøre sine egne feil og erfaringer. Dette til sammen tilsier at jordkloden og dens innbyggere er underlagt stadige endring, og stadig begår de samme feil. Dette tilsier også at jordkloden til slutt vil ”ordne opp selv”, uavhengig av hva vi mennesker gjør eller ikke gjør.

Og mens jeg alt er i gang med min ”trosbekjennelse”: Jeg tror på Vitenskapen når den hevder at mye av dagens globale oppvarming er menneskeskapt. Men jeg mener i tillegg at dette er på grunn av at jorden overbefolkes av mennesker, og deres husdyr. Overbefolkning er elefanten i rommet der global oppvarming diskuteres, og overbefolkning er et tema som verken politikere eller vitenskapsmenn og kvinner vil ta i med ildtang!

Jeg tror på vitenskapen når den hevder at jorden kan tåle syv milliarder mennesker og deres husdyr, men neppe ni milliarder. En annen ”elefant” som gjelder det nordlige Skandinavia er landhevning etter siste istid, og som stadig gjør seg gjeldende her. Selv har jeg for lengst flytta båten fra støa og naustet til mine forfedre, ettersom det nå er umulig å ”flyte ut” der fra på laveste høyvann om sommeren.

Våre politikere får drøye tida med å handle klimakvoter, mens vi andre venter på ”det store vitenskapelig høyvann”.