Debatt

«Fritt brukervalg, hva er det?»

Det har vært mye sagt om fritt brukervalg og i kommunestyret 31. mai ble det bestemt at ordningen skal avsluttes fra september 2019.

Illustrasjon 

meninger

Dette har skapt flere reaksjoner blant representantene på høyresiden som sier at det er uforståelig at den enkelte bruker ikke selv skal få velge hvem de vil skal komme hjem å foreta stell av seg eller sine nærmeste.

Det som er fakta er at når en bruker får behov for hjelp, henvender de seg til tildelingskontoret som foretar nærmere undersøkelse på behovet.

Deretter tas det avgjørelse ved tildelingskontoret på hvilken hjelp og hvor mye (antall timer) den enkelte skal innvilges.

Her er det den enkelte bruker som tar valget om hvem som skal komme, kommunen eller privat tjeneste.

Etter dette kan ikke bruker velge mer, det vil si at hvem som kommer er satt i bemanningsplanen til den enkelte tjeneste og hvem som er på vakt.

Jeg er selv utdannet hjelpepleier og vet at den tjenesten jeg gir til pasientene/brukerne er regulert av lover og avtaler og etiske retningslinjer i tillegg til mitt eget ønske om å gjøre en god jobb for at hverdagen skal bli litt enklere for dem jeg yter helsehjelp til, uavhengig av hvem som er arbeidsgiver.

Alt personell, uansett privat eller offentlig tjeneste, gjør en fantastisk jobb hver eneste dag for å yte best mulig helsehjelp til den enkelte.

At brukerne i den private omsorgen står fram og skryter av tjenesten er flott, det er generelt for lite skryt og ros til ansatte i denne tjenesten som er så viktig.

Jeg får også tilbakemeldinger på at brukerne i den kommunale tjenesten er fornøyd med tjenesten og omtaler de ansatte som «små engler».

Årsaken til at Tromsø kommune velger å avvikle konsesjonene til den private tjenesten er at det er våre skattepenger som er med på å finansiere tjenesten, og dersom det skulle bli overskudd ved å drive den, så skal det selvsagt komme tilbake til kommunen for å være med i driften eventuelt andre plasser.

Det som skjer i dag er at ansatte i privat tjeneste blant annet har dårligere pensjonsopptjening (unntatt sykepleiere som har lovfestet pensjon) enn de kommunale, på tross av at drivere av privat omsorg får tildelt samme midler som kommunale enheter.

Differansen mellom privat drift og kommunal går direkte tilbake til driver, det er dette som gjør at private ønsker å drive med kommunale midler.

Det som til syvende og sist er forskjellen på kommunal og offentlig drift er arbeidsforhold, lønn og pensjon for de ansatte, IKKE kvaliteten på tjenesten.

ALT helsepersonell vil utøve sitt arbeid med respekt for den enkelte bruker og ivareta de best mulig.