Debatt

«Kvaløyforbindelse eller bomstasjoner?»

Vegvesenet har forkludret bomveipakken og snudd opp ned på kommunestyrets prioriteringer.

Illustrasjon.  Foto: Frank R. Roksoy

meninger

Tilbake til grunnlag og forutsetninger: Kommunestyret hadde ny Kvaløyforbindelse prioritert suverent på topp blant alle veiprosjekter i Tromsø.

Ny Tverrforbindelse var helt bortprioritert i kommunestyret. Som saksbehandler har veivesenet snudd på dette og i tillegg flyttet gang/sykkelveier og kollektivtiltak foran veiprosjekter.

Dette skal de la bilbrukerne i Tromsø betale for. Gallup i Nordlys viste 70 prosent motstand mot bomstasjonene. Etter de nye krumspringene blir bilbrukernes betalingsvilje enda mindre.

De som nå vil vedta bomstasjoner i Tromsø, uten veiprosjekter og Kvaløyforbindelse, vil få oppleve et brakvalg i kommunevalget, mot seg.

Det er meningsløst at bilene skal tvinges til å betale for gang/sykkelveier og kollektivtiltak, som egentlig hører hjemme på vanlig kommunebudsjett og fylkesbudsjett.

Hovedsaken i Tromsøs transportanalyse var fjerning av bilkøene i Giæverkrysset og Sykehuskrysset. Ved å forespeile forbedringer i køer og ventetid har man fått deler av næringslivet til å akseptere bompenger.

Alle er nå lurt av veivesenet ved at Kvaløyforbindelsen utsettes i det blå, mens bomstasjoner skal komme likevel. Det er helt uten verdi for bilbrukerne som skal betale, at trafikken glir bedre for fotgjengere og syklister, som utgjør et overveldende mindretall.

Belønningsordningen for kollektivtrafikk vil fortsette uansett, uten at vi innfører bomstasjoner. Tromsø får i dag 300 millioner kroner over fire år, som tilsvarer 1,5 milliard kroner over en 20-årsperiode.

Drivstoffavgiften kan fortsette. Den kan økes til to-tre kroner per liter uten noen større handelslekkasje. Det kan tilsvare cirka 100 millioner kroner per år og 2 milliarder i en 20-årsperiode.

Med statens andel og befolkningsvekst får vi 5-5,5 milliarder kroner over 20 år. Sammen med belønningsordningen på 1,5 milliard, har Tromsø nok til all verdens veiprosjekter og kollektivtiltak, uten bomstasjoner og byvekstavtale som dikteres av veivesenet.

Pålagt nullvekst i personbiltrafikk vil være svært skadelig for Tromsøs næringsliv og befolkning, når innbyggertallet skal vokse med 50 prosent.

Håkøyforbindelse til Kvaløya er bedre enn ei Selnesbru. Samtlige utviklingslag på Kvaløya mener dette, og alle innbyggerne har stemmerett i kommunevalget.

I forslag til utredning om Ytre riksvei har vei- sjef Naimak tatt med Håkøyforbindelse som en mulighet. Det viser at veisjefen bløffet da han nektet å fullføre Håkøyutredningen i forrige fase, på faglig grunnlag.

Alle er tjent med prioritert Kvaløyforbindelse istedenfor bomstasjoner med urettferdig soneinndeling. Kommunevalget vil bekrefte dette, med gledelig resultat for dem som tar til fornuft.