Debatt

«La de som har vært med og bygge opp landet, få lov å bestemme hvem som skal gi pleie også i en sårbar tid.»

I Tromsø kommune har det etter hvert blitt en opprivende strid etter at SV, Rødt og Ap har bestemt at de vil avvikle fritt brukervalg for hjemmetjenesten i Tromsø fra 01.09.2019.

Illustrasjon.   Foto: Frank May / NTB scanpix

meninger

På vegne av de eldre og syke som trenger hjelp hjemme, vet jeg at det er riktig og kjempe for at fritt brukervalg skal bestå. La folk få lov å bo hjemme, så lenge som mulig.

Det vil da også lette besøksadgangen til pårørende og venner. Det blir også det rimeligste og forbedrer livskvaliteten i en ellers sårbar tid for den pleietrengende.

La de som har vært med og bygge opp landet, få lov å bestemme hvem som skal gi pleie også i en sårbar tid.

Saken ble behandlet i siste kommunestyremøte i Tromsø onsdag 31.05. Den kommunale hjemmetjenesten har ikke kapasitet og kompetanse for å kunne ta alle oppdrag.

Det er mange som i den senere tid har valgt Privat Omsorg. I tillegg har Privat Omsorg fått mange store og vanskelige oppdrag fra kommunen, for dem som har valgt kommunal hjemmetjeneste, der kommunen ikke makter oppgaven.

Det er uforståelig at noe som fungerer skal raderes vekk. Det er mange solskinnshistorier der Privat Omsorg har overtatt, og der brukerne og de pårørende har blitt utrolig godt fornøyd.

Jeg var til stede på siste kommestyremøte og fikk fulgt debatten. Høyre, Frp, Senterpartiet, KrF, Venstre og MDG, talte varmt for fortsatt fritt brukervalg.

Høyre fremsatte tre meget fornuftige forslag om utsettelse. Det 3. forslaget lød slik: «Det gjennomføres årlige brukerundersøkelser for å få kunnskap om hvordan ordningen med fritt brukervalg fungerer. Brukerundersøkelsen skal gjennomføres for alle som mottar hjemmetjenester i Tromsø kommune, inklusiv de som benytter seg av private leverandører». Forslaget falt kun mot 3 stemmer.

En ting er klinkende klart, at de tre partiene som er ansvarlig for at det ikke blir fritt brukervalg etter 01.09.2019, sitter ikke med makta etter kommunevalget 19.09.2019.

I saksfremlegget til forrige kommunestyremøte var det fremsatt en rekke usannheter. Privat Omsorg har tilbakevist de mange feilene.

Under behandlingen i kommunestyremøte onsdag 31.05 var det viktig for SV og Rødt å fremstille det som uproblematisk at kommunen kunne overta all hjemmetjeneste etter 01.09.2019. Tro det den som vil!

Det ble fortsatt slått fast at det Privat Omsorg utførte bare utgjorde en prosent – kvantifisert som 100 timer pr. uke. Maken til uvitenhet skal en lete lenge etter.

Privat Omsorg utfører ukentlig over 600 timer per uke i hjemmetjenesten. I tillegg utfører de mye praktisk bistand, der folk betaler selv.

Jeg sender kopi til Statsministeren og Finansministeren samt til alle lederne av i de politiske partiene på Stortinget etter stortingsferien. Dette kan jo avgjøres på rikspolitisk plan.

Det vil jo være det beste, at alle kommuner kan få beskjed om at det skal være fritt brukervalg i hjemmetjenesten i alle kommuner.

Jeg tror at det er mange stemmer å hente for dem som toner flagg nå, også ved forestående stortingsvalg.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger