Debatt

«Finsk formannskap og nordnorsk utvikling»

meninger

Finland overtok formannskapet i Arktisk råd fra USA den 11. mai 2017 i Fairbanks Alaska. Perioden for dette formannskapet er to år. Nord-Norge må benytte denne perioden godt.

Arktisk Råd er et konsensusorgan med økende global betydning. Dets permanente sekretariat er i Tromsø. Norges utenriksdepartement har en person på lønningslisten med arbeidsted Tromsø for å styrke Norges arbeid med utvikling og forankring av arktisk politikk. Arbeidet med, og rundt den årlige Tromsøkonferansen Arctic Frontiers er sentralt for denne personen.

Den politiske ledelsen av Tromsø kommune skal bidra aktivt sammen med universitetet, andre sterke nasjonale institusjoner i Tromsø, næringslivet og Troms fylkeskommune til å styrke nasjonal og internasjonal utvikling av Arktis. Det er et betydelig sammentreff mellom politiske prioriteringer i det finske formannskapet og våre regionale prioriteringer i Troms og Tromsø.  Derfor var det riktig og viktig at vi sammen utgjorde den første norske delegasjonen som besøkte Finlands ledende aktører i Helsinki, 6 og 7 Juni i år.

Denne uken deltok jeg på vegne av Tromsø kommune i Oulu i møtet med den nye ordføreren i byen sammen med politisk ledelse fra Rovaniemi og Alta. Vi forberedte viktige konferanser i Rovaniemi og Tromsø om utviklingen av arktiske byer. Dette møtet i Oulu var kant i kant med EU Arctic Stakeholders Forum. Forumet samlet delegasjoner som var bredt sammensatt og var ledet av regjeringsmedlemmer fra de fleste land og med EU topper fra Kommisjonen.

Hvorfor er dette viktig?

Både regjeringen Stoltenberg II og regjeringen Solberg har hatt økt verdiskapning i nord som målsetning. Internasjonalt har de 8 medlemslandene i Arktisk råd bidratt til en god balanse mellom vekst og vern i Arktis fordi man her har en internalisert kunnskapsbasert tilnærming. Det samme kan ikke sies om Europaparlamentets forslag til vedtak om utviklingen i Arktis.  Forslagene som stilles er sjelden forankret i tradisjonell kunnskap eller internasjonalt anerkjent forskning. Her har Norge stor interesse av å styrke Finlands argumentasjon overfor Brussel om bærekraftige investeringer i europeisk Arktis. Sammen med Finland kan vi utvikle det urbane Arktis. Fremdeles, i 2017, kan vi registrere at Tromsøboere blir overasket av at folk sørfra på sin side blir overrasket over at vi lever urbane liv i Arktis.

Hvordan utvikler vi Arktis? Hvordan benytter vi regjeringens Nordområdemelding og Regionmelding til mer velferd og verdiskaping?

I møtet mellom de to finske og to norske universitetsbyene har vi foreslått tiltak for å videreutvikle samarbeidet. På nordnorsk side vil vi starte med Alta og Tromsø. Internasjonalt samler vi Ordførere og Borgermestere fra hele Arktis til møter om arktiske byers muligheter og utfordringer i Tromsø januar 2018 under Arctic Frontiers.