Debatt

Nei til heldekkende plagg i norsk skole

Norge er, og skal fortsette å være, et åpent samfunn. I et slikt samfunn burde det være en selvfølge at alle kan se ansiktene til hverandre. Særlig viktig er dette i utdanningssituasjoner, der god kommunikasjon er avgjørende for læring.

Kvinner med nikab i Adana, Tyrkia.  Foto: Wikimedia Commons/ Marcello Casal Jr/ Agencia Brasil

meninger

Det er derfor Fremskrittspartiet i regjering nå sender på høring et forslag om å forby heldekkende plagg i alle norske utdanningsinstitusjoner. Fremskrittspartiet er klare på at heldekkende plagg ikke hører hjemme i den norske skolen. Religiøse plagg som nikab og burka representerer verdier som er kvinneundertrykkende. Dette er verdier som vi ikke kan akseptere i våre utdanningsinstitusjoner.

Ikke bare representerer plagg som nikab og burka verdier som ikke er forenelig med verdiene i den norsk skole. Bekledningen skaper også barrierer. I barnehage og barneskole vil denne type plagg blant annet hindre lek og utfoldelse for barna.

I høyere utdanning vil heldekkende plagg også kunne skape store utfordringer for kommunikasjon og forståelse mellom studenter og de ansatte. Disse barrierene vil vi til livs når vi nå ønsker å innføre forbud mot heldekkende plagg i skolen.