Debatt

«Kjære alle barn og unge, med familie i Tromsø»

Samfunnsansvar: Nordlys og iTromsø mener kanskje at deres samfunnsansvar ligger i å avdekke feil som er gjort og krangler som pågår. Vi mener samfunnsansvaret strekker seg lenger – også til saker hvor folk lykkes og gjør en fantastisk jobb, skriver Julia C.Ö. Johnsen, Katrine Aursand og Marit Sebulonsen. Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix  Foto: Kallestad, Gorm

meninger

Kjære alle barn og unge, med familie i Tromsø kommune. Torsdag 22. juni var en stor dag for alle barn i Tromsø kommune. De voksne har snakket sammen i to år om hvordan kommunen kan hjelpe dere og deres foreldre på best mulig måte.

Vi har funnet ut at alle må jobbe sammen, slik at vi ser alle barn får hjelp til rett tid, på rett sted. Vi har nå gjort slik at mange av de flinkeste samles for sammen å finne ut hva som er best for deg og din familie hvis dere trenger hjelp. Nå skal alle de flinkeste bry seg om deg! Det viktigste for oss er at det er trygt og godt å vokse opp i Tromsø kommune.

Kjære Nordlys, iTromsø og all annen lokalmedia. Dessverre var ikke saken om barne- og familieseksjonen interessant nok for dere. Samtlige fra lokal presse valgte å forlate kommunestyret da saken var oppe til behandling.

Det som derimot var interessant nok for dere var brannsjefens tabbe, at noen får bygge ei høyblokk og at noen krangler om ei småbåthavn. Nordlys og iTromsø mener kanskje at deres samfunnsansvar ligger i å avdekke feil som er gjort og krangler som pågår. Vi mener samfunnsansvaret strekker seg lenger – også til saker hvor folk lykkes og gjør en fantastisk jobb.

Saken om barne- og familieseksjonen er særdeles viktig og av stor allmenn interesse for kommunens befolkning. I tillegg er dette en sak med tverrpolitisk enighet, hvor Brage Larsen Sollund (AP) og Anna Amdal Fyhn (H) er enige. Det kan man ikke si er dagligdags i Tromsø kommune.

Kjære kommunestyrepolitikere. Arbeidet med barne- og familieseksjonen har pågått lenge, helt siden april 2015. Arbeidet startet faktisk takket være dere, og det er vi takknemlig for. Prosessen har vært grundig, prosjektleder har gjort en enestående jobb og alle de fagpersoner og brukerrepresentanter som har vært involvert har lagt sin sjel i dette arbeidet.

Det er ingen tvil om at dette er et kvalitativt godt arbeid som har engasjert svært mange. Både posisjon og opposisjon har vært representert og engasjert i arbeidet, noe som har sikret solid forankring fra topp til bunn, noe som er avgjørende for en slik prosess.

Prosjektet har hatt fem grunnprinsipper som utgangspunkt: barnet i sentrum, en dør inn, tidlig innsats og forebygging, brukermedvirkning og brukeransvar, samt tverrfaglig ansvarliggjøring. Disse prinsippene har vært innarbeidet i ryggmargen til samtlige involverte, og vi er så imponert over hvor sterkt disse prinsippene har stått hele veien. Alle har gått veien sammen, mot samme mål.

En kunne kanskje se for seg usikkerhet og motstand fra ansatte i en omorganiseringsprosess, men det skjedde ikke. Alle skriker etter omorganisering, for alle vil være med på dette. Det som likevel skjedde var at administrasjon satt på bremsen. Administrasjonen leverte et forslag til organisering som ikke var i samsvar med det fagpersoner, ledere, brukerrepresentanter og tillitsvalgte tilrådet.

Forslaget til organisering i første fase favnet dessverre ikke de mest sårbare barna, som i dag organiseres under helse og omsorg, ei heller den enestående kompetansen til de ansatte på fritid.

Kommunestyret er Tromsøs øverste besluttende organ, med det øverste arbeidsgiveransvaret. Innbyggerne og ansatte i kommunen er avhengig av at kommunestyret setter seg inn i alle sider av en sak og må tørre å problematisere administrasjonens innstilling, spesielt når det foreligger dissenser.

Da er det betenkelig at det kun er Miljøpartiet De Grønne som problematiserer at velfunderte faglige innspill ikke hensynenes når dette skal drøftes i kommunestyret. De faglige uenighetene kommer klart fram både i utredningen og i flere av høringssvarene.

Til alle ansatte i den nye seksjonen, også til dere som banker på døra og vil inn. Tusen takk for den formidable innsatsen. Det har vært en sann glede å få være med på denne reisen sammen med dere. Og for en reise det har vært. Seksjonen er ikke operativ ennå.

Det er et stykke igjen å gå, men vi skal gå den veien sammen med dere. Nå har alle et ansvar, det være seg politikere, ledere, ansatte og tillitsvalgte, for at det videre arbeidet med stadig å utvikle gode tjenester til barn og unge i Tromsø kommune får førsteprioritet.