Debatt

«Derfor bør Frp fortsette i regjering»

Her er ti grunner.

John Karlsen (FrP)  Foto: Troms FrP

meninger

1. Fortsette utbygging av infrastruktur. I vårt fylke vil vi blant annet prioritere viktige næringsveier, E8 til Tromsø, E6 over Kvænangsfjellet og Hålogalandsveien. Vi skal fortsette å redusere vedlikeholdsetterslepet.

2. Reduksjon av skatter og avgifter som kommer alle til gode, og som vil være med å gi enda flere arbeidsplasser. Lov om eiendomsskatt skal fjernes, og skal trappes ned over fire år.

3. Streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Vi må sørge for at dem som kommer hit og får opphold, integreres og kan forsørge seg selv raskest mulig.

4. Lovfestet rett til sykehjemsplass. De som ønsker enkeltrom skal få det. Et sykehjem skal ikke være en oppbevaringsplass, men et sted hvor det er aktivitet og glede. Meny og spisetider må gjøres mer fleksible.

5. Grunnlaget for all utvikling, forskning og verdiskaping legges på barneskolen. Derfor er tidlige innsats viktig, og vi vil prioritere flere lærere i de første klassetrinnene.

6. Enda mer ressurser til politiet, for å sikre et godt nærpoliti. Det innføres responstid som skal være med på å gi trygghet for innbyggerne. Det skal være tilstrekkelig med politifolk ute som kan foreta utrykning til enhver tid.

7. Utnytte våre naturressurser på en god måte. Dette er spesielt viktig i vårt fylke hvor vi har store forekomster av ren og fornybar energi. Vi vil bygge ut mer miljøvennlig vannkraft og forenkle konsesjonsbehandlingen.

8. Vi vil styrke det lokale selvstyre ved at oppgaver overføres til kommunene. Dette er også en grunn til at vi vil ha større kommuner som har nødvendig kompetanse. Nye Senja kommune er et godt eksempel på en kommune som vil kunne tildeles nye oppgaver.

9. Forsvaret skal styrkes betraktelig, og NATOs ambisjoner om å bruke 2 prosent av BNP skal oppfylles. I vår landsdel skal Heimevernet prioriteres, og helikopterbasen på Bardufoss skal ikke svekkes.

10. Pensjon. Opparbeidet pensjon skal ikke avkortes. Derfor har vi redusert avkortingen av pensjon med 8000 kroner for et par, og vi vil også fortsette med å redusere skatten for alle pensjonistene.

En ekstra grunn: Vi er fortsatt partiet som går foran og tenker nytt i mange sammenhenger, og vi ser ofte at etter noen år kommer de andre etter – og det blir offisiell politikk ut av det.