Debatt

«Du tar feil om helsesøstertjenesten, Kent Gudmundsen!»

Gunhild Johansen (SV) er ikke fornøyd med Tromsøs jumboplassering på kollektivtrafikksatsing. Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø Gunhild Johansen (SV) er ikke fornøyd med Tromsøs jumboplassering på kollektivtrafikksatsing. Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø 

meninger

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) hevder i iTromsø at Tromsø kommune ikke tar politisk lederskap og ikke prioriterer barn og ungdom i kommunen. Vi mangler etter hans mening både evner og vilje.

Gudmundsen bygger sin dom over oss på opplysninger som er fullstendig feil. Han påstår at kommunen i perioden 2013–2016 har bygd ned helsesøstertjenesten med to stillinger. Hvis han hadde kontaktet kommunen før han gikk ut i avisa, ville han fått vite at helsesøstertjenesten økte fra 51 til 61 stillinger i perioden og at antall årsverk for helsesøster økte med 6 – fra 38.71 til 44.78.

Tilskuddsordningen fra Helsedirektoratet som Gudmundsen henviser til at vi har fått midler fra, har som formål å tilgodese de kommunene som velger å benytte de frie midlene som er bevilget, til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det har Tromsø kommune gjort i så stor grad at vi har fått ytterligere midler som har satt kommunen i stand til å starte nye prosjekt.

Det er en misforståelse å tro at alle midlene som kommunen er tildelt skulle gå til å opprette midlertidige stillinger for helsesøstre. Satsingen er mye mer målrettet enn som så.

Senest i juni 2017 fikk Tromsø kommune 4 millioner kroner. 2.39 mill. er forbeholdt et prosjekt for familier med overvektige barn. I dette prosjektet etableres et team av ansatte som skal jobbe fram en behandlings modell. Det blir lagt vekt på å gi helsesøstre og andre fagpersoner som ergoterapeuter og fysioterapeuter økt kompetanse på området, slik at arbeidet kan videreføres innenfor kommunens økonomiske rammer etter prosjektperiodens slutt.

I tillegg har vi fått midler til å ansette to jordmødre og 1 ½ helsesøster. Jordmortjenesten er dermed økt fra 2.75 stilling til 4.75 stilling i år. Det er en viktig del av forebyggende helsearbeid. Et annet viktig prosjekt som er finansiert av midlene vi har fått er Psykologisk førstehjelp for barn og unge. Her har vi engasjert en lærer og en helsesøster.

Tromsø kommune har altså satt i gang mange faglig gode prosjekt som vi har stor tro på vil gi resultater. Vi mangler fortsatt 6 helsesøsterstillinger i barneskolen for å innfri normkravene, så vi er ikke i mål ennå.

Men når Gudmundsen hevder at Tromsø kommune mangler politisk lederskap og ikke prioriterer barn og ungdom og bygger ned helsesøstertjenesten, skyter han langt over mål og er ikke i nærheten av å treffe en politisk ledelse som setter barn og ungdom først.