Debatt

«Til kamp mot sentralisering»

VALGKAMP: Senterpartiet vil kjempe for å ta hele landet i bruk, skriver Kay-Morten Aarskog, 1. vara Storfjord, Senterpartiet. På bildet ser du partileder, Trygve Slagsvold Vedum, og Sandra Borch da Senterpartiet hadde valgkampåpning på Strandtorget. Foto: Kjetil Vik 

meninger

Senterpartiet vil kjempe for nærhet i hverdagen, offentlige tjenester og til beslutninger som angår deg.

Dagens regjering går i stikk motsatt retning. Tvangssammenslåing av kommuner, sentralisering av Nav-tjenester og kutt i støtten til landbruk og distriktsutvikling, rasering av lokalt politi og forsvarsevne. Nå har også Heimevernet blitt tvunget på oss av en regjering som mener at større betyr billigere og bedre.

Det finnes ingen forskning som underbygger dette når det kommer til å forvalte samfunnet vårt. Tvert imot viser en oppsummering fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2011 «at andelen fattige er høyere i sentrale kommuner enn i ikke-sentrale kommuner. Dette gjelder særlig når vi tar hensyn til at boligprisene og at levekostnadene er høyere i urbane strøk enn i rurale strøk. At det er relativt få fattige på landsbygda, kan imidlertid ha sammenheng med at myndighetene fører en aktiv distriktspolitikk. En slik fordelingspolitikk er imidlertid ikke egnet til å løse fattigdomsproblemet i byene. Det er særlig Oslo som har en høy andel fattige (Mogstad, Langørgen og Aaberge, SSB)».

Senterpartiet står for en aktiv distriktspolitikk der vi vil kjempe for å ta hele landet i bruk, og at de gode lokalsamfunnene i distriktet kan vokse seg attraktive og bærekraftige og ikke tynes for å subsidiere maktarrogansen i Oslo.

I Troms er vi i en vekstfase. Verdiene av kystnæringene, nordområde-satsingen og produksjon av lokalprodusert mat som er internasjonalt premiert. I tillegg har vi innovative, lokale entreprenører innen turisme og reiseliv som vokser alle raskt og skaper store ressurser for samfunnet. Vilkårene til de som tør å satse er viktig politikk.

Senterpartiet vil kjempe for nærhet, likeverd og korte avstander mellom de som fatter beslutninger og de som vet best hva som trengs, nemlig folket som bruker tjenestene og gründerne som tør satse for å skape nye arbeidsplasser lokalt.

Senterpartiet ønsker levende lokalsamfunn over hele landet, og et variert næringsliv i Troms som har handlefrihet og gode vekstvilkår. Da er direkte tilgang til stortingspolitikere, som er villig til å gå i nærkamp, viktig. Skal vi klare det, trenger vi din stemme for å gi Sandra Borch muligheten til å slå noen harde slag i kampen for vår region.

Med Senterpartiet i regjering har vi tidligere hatt viktige ministerposter. Her kan vi ta kampen for deg og meg. En direktelinje til våre politikere på Stortinget ha gitt oss mange muligheter til å få på plass veiprosjekt og løfte viktige saker i Troms opp for departementene. Nå er vi større en noen gang på meningsmålingene, og med din stemme kan vi styrke ditt lokalsamfunn. Stem Senterpartiet. Godt valg!