Debatt

«Om kongen, toleranse og ståsted»

I disse valgkamptider er partiene opptatt med det som skiller, finne feil hos andre og fremheve eget parti for å få stemmer.

«Verdsetter vi vårt eget kristne og humanistiske verdigrunnlag, kan vi bedre forstå at andre folkeslag verdsetter sitt», skriver debattanten.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Under kongeparets hagefest 2016 holdt kong Harald en tale som vakte oppsikt – også internasjonalt. Han spurte: Hva er Norge? Etter å ha fortalt noe om geografi og topografi nevnte han blant annet dette: Nordmenn er fra alle landsdelene – også fra ulike verdensdeler. «Mine besteforeldre kom fra Danmark og England. Det vi kaller hjem, er der våre hjerter er, og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser.»

Nordmenn er ulike på mange områder – tror på Gud, Allah og Ingenting.

Mitt største håp er at vi skal klare å ta vare på hverandre, bygge dette landet videre – på tillit, fellesskap og raushet at vi på tross av ulikhet skal kjenne at vi er et folk. Noe til valgtale av vår konge!

Hvorfor dette fra kongen? Mitt inntrykk: Vi må ikke være oss selv nok slik vi leser i Peer Gynt. Skal vi, våre etterkommere overleve på vår urolige jord, må vi arbeide for at verdens folk samarbeider bedre.

Verdsetter vi vårt eget kristne og humanistiske verdigrunnlag, kan vi bedre forstå at andre folkeslag verdsetter sitt. Noen forsøker det motsatte ved å få bort for eksempel «K» for Kristus i skole, skolegudstjenester og vår tidsregning. Et vakuum vil bli fylt med noe annet, er en naturlov.

Toleranse overfor flyktninger med en annen kulturbakgrunn betyr ikke at vi som folk skal gi avkall på eget kulturgrunnlag. Toleranse betyr fordragelighet, tålsomhet overfor annerledes tenkende og deres tro. Vi kan stå for et kristent, humanistisk livssyn og samtidig vise toleranse mot annerledestenkende. «Det norske hus» må ha et verdigrunnlag å bygge på, ellers ramler huset i grus når det røyner – slik historieboka forteller.

«Frigjøring er nødvendig,» uttalte tidligere høyskolerektor Wilhelm Aarek, «men både livet og pedagogikken har lært meg at det skjer ingen frigjøring uten at det samtidig skjer en forpliktelse på verdier. For meg står de nytestamentlige verdiene som de rikeste vi har – om omsorg og kjærlighet, sannhet og redelighet, respekt og toleranse, ydmykhet og tilgivelse. Disse er fundamentale for en yrkesetisk holdning.» Dette må gjelde for oss alle om vi skal ha et godt, rikt samfunn.