Debatt

Netthets er aldri noe en skal måtte tåle, uansett hvem du er eller hvor du er ansatt

Illustrasjonsfoto  Foto: Marius Hansen

meninger

I sommer har vi kunnet lese i avisa at Tromsø kommune, som arbeidsgiver har politianmeldt to personer med bakgrunn i ytringer om enkeltansatte på en åpen Facebook-gruppe. Som hovedtillitsvalgt i Fellesorganisasjonen (FO) mener jeg det står stor respekt av Tromsø kommune som står opp for sine ansatte på denne måten.

Netthets er aldri noe en skal måtte tåle, uansett hvem du er eller hvor du er ansatt.

Profesjonene som FO organiserer (barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere) jobber ofte i yrker der man er utsatt for vold og trusler. Om lag 40 prosent av medlemmene melder at de har vært utsatt for vold og eller trusler om vold i løpet av de siste tolv månedene. FO ser nå en økende tendens til at våre medlemmer også blir utsatt for trusler og hatytringer i sosiale medier.

Netthets er trakassering, sjikane eller trusler om vold formidlet gjennom internett, for eksempel på egne nettsider eller i sosiale medier som Facebook.

Som arbeidstaker er du satt til å utføre oppgaver på vegne av din arbeidsgiver. Avhengig av hvor du er ansatt, har du et lovverk å forholde deg til. Lovverket sier noe om hva du har lov og ikke lov å gjøre, i tillegg sier det ofte noe om hva du faktisk er pliktig til å gjøre. Arbeidsgiver sier deretter noe om innenfor hvilke rammer og retningslinjer du skal forholde deg, og hvilken myndighet du har til å bestemme og utføre visse handlinger.

Utdanningen og erfaringen din sier noe om hvordan du vurderer og utfører de oppgavene loven sier du skal gjøre, som arbeidsgiver har delegert myndigheten til deg for å vurdere og utføre.

Hvis du er misfornøyd med en jobb som er gjort, skal kritikken rettes mot arbeidsgiver. Rammene og retningslinjene arbeidsgiver utarbeider i henhold til det gjeldende lovverket, har en direkte påvirkning på hvordan jobben utføres av arbeidstaker. Arbeidsgiver er ansvarlig for jobben som utføres, og det er derfor arbeidsgiver som også skal vurdere om jobben er utført innenfor de gjeldende rammer og lovverk.

Det er også arbeidsgiver som skal håndtere det hvis en arbeidstaker ikke har fulgt prosedyre og handlet utenfor sitt mandat. Vi har i tillegg et system i dag som gir deg mulighet til å prøve din sak i overordnede instanser som Fylkesmannen, Pasientombudet, etc. Hvis du fortsatt er misfornøyd med jobben som er utført, eller opplever deg urettmessig behandlet, er det fortsatt ikke den enkelte arbeidstaker som skal ha kritikken. Da må vi begynne å se på systemet som er bygd opp rundt de aktuelle instansene.

I tilfeller hvor jeg ser arbeidstakere henges ut på nett, ser jeg ofte at arbeidsgiver kritiseres for å beskytte sine ansatte. Arbeidsgiver skal ikke kritiseres for å beskytte sine ansatte, de er nemlig pliktig av lov å gjøre det. Arbeidsmiljøloven § 4–3 «Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet», krever at arbeidet legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.

Arbeidstakeren skal ikke utsettes for trakassering og arbeidstakeren skal, så langt det er mulig beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Når det kommer til å definere hva som er trakassering, er det kun én person som kan avgjøre hvorvidt det oppleves som trakassering eller ikke, det er mottaker.

Det er jeg, og jeg alene som kan si noe om hvordan det oppleves for meg å bli kritisert i det offentlige rom. Hva som er hensikten bak ytringene, kan selvfølgelig være noe helt annen enn hvordan mottaker opplever det, men følelsene dine er det du selv som eier og ingen andre.

På samme måte som det å politianmelde noen er en alvorlig sak som ikke skal tas lett på, er også netthets en alvorlig sak som ikke skal tas lett på. Det at Tromsø kommune velger å politianmelde noen for netthets av egne ansatte, viser at Tromsø kommune er en arbeidsgiver som tar vare på sine ansatte og som du kan være trygg på.

Ingen arbeidstakere skal noen gang føle seg alene i situasjoner hvor de opplever hets og trakassering, og her viser Tromsø kommune at deres ansatte ikke står alene, i Tromsø kommune står vi sammen.

Hvis du lurer på hva netthets er og hvordan du som arbeidstaker eller arbeidsgiver skal håndtere det, anbefaler jeg at du leser Fellesorganisasjonens «Veileder om netthets». Den finner du på www.fo.no, under «lønn og arbeidsvilkår» – «aktuelle publikasjoner».