Debatt

«Lærerkompetanse for hørselshemmede barn»

I 2020 er en million nordmenn hørselshemmet. HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) setter dette året fokus på hørselshemmede barn og unges psykiske helse. 

  Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

meninger

Barn og unge med hørselsutfordringer forteller om mobbing, manglende trivsel og utenforskap. Resultater fra HLFs undersøkelse (mai 2017) viser at 28 % av hørselshemmede elever opplever å bli mobbet flere ganger i måneden. Tilsvarende tall fra elevundersøkelsen 2016 viser 4,6 prosent.

Disse barna trenger lærere med kunnskap og forståelse om hørselshemming.

• 1 av 6 (16,7 prosent) av dem som blir mobbet svarer at læreren er den som mobber.

• 6 av 10 (60,7 prosent) svarer at mobbingen skjer i klasserommet.

• 1 av 3 (31 prosent) svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.

På grunn av manglende trivsel, dårlig hørselsteknisk tilrettelegging og lav kompetanse i skolen, får denne gruppen også ofte svakere faglige resultater enn andre.

Disse barna trenger lærere med kunnskap og forståelse om hørselshemming, teknisk tilrettelegging og universell utforming.

HLF krever at strakstiltak settes i gang, og at lærerutdanning og videreutdanning for lærere tar opp i seg hørselspedagogikk. Dette kan skje gjennom midler på statsbudsjettet 2018.