Debatt

«Vi må bevare et operativt forsvar i nord»

VALG 2017: Det eneste håpet for Bardufoss og Andøya er ei ny regjering med et sterkt Senterparti.

  Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvarets mediesenter/Martin Lægland

meninger

Forliket om LTP’en dreier seg i all hovedsak om storinnkjøp av nye jagerfly, ubåter og marine overvåkingsfly og ikke minst en utredning av hæren. Gigantinvesteringer som selvfølgelig vil gå ut over noe.

Fra Senterpartiet sin side, ønsket vi andre prioriteringer. Blant annet styrking av hæren og heimevernet, bevare Andøya flystasjon og ikke minst helikoptermiljøet på Bardufoss.

Nordområdene er landets viktigste utenrikspolitiske interesseområdet på grunn av beliggenhet og ressurser som finnes i området. Senterpartiet ser med bekymring over at langtidsplanen (LTP) flytter tyngdepunktet av den samlede, militære aktiviteten ut av nordområdene.

I 2008 stadfesta Senterpartiet i den Rød-grønne regjeringen at «Bardufoss flystasjon skal utvikles som hovedbase for forsvarets fremtidige helikopterstruktur».

I Langtidsplanen fra 2012 fulgte vi opp det vedtaket med at «Bardufoss flystasjon videreføres som hovedbase for Forsvarets helikoptre med felles ledelse for 339 skvadron med Bell 412 taktiske transporthelikoptre, 337 skvadron med NH 90 kystvakthelikoptre og 334 skvadron med NH 90 fregatthelikoptre».

Flyttingen av 339-skvadronen og det som nå viser seg å være en nedlegging av hovedbase for helikopter, er nok et bevis på en feilprioritering og pengesløsing i Forsvaret.

I Langtidsplanen bruker regjeringen store summer på å bygge ned kapasitet på Bardufoss, for så å bygge opp tilsvarende kapasitet på Rygge.

Statsminister Erna Solberg har sagt det tydelig i VG: «Nei, det er helt klart at Bell-helikoptrene skal flyttes når de andre helikoptrene er på plass. Så er spørsmålet hvilken helikopterstøtte hæren skal ha. Det blir avklart i landmaktstudien. Men det er ikke snakk om at noen Bell-helikopter skal bli igjen i nord.»

Det er tydelig at om dagens regjering får fortsette vil det fortsatt knytte seg stor usikkerhet rundt hærens helikopterkapasitet i Nord. En flytting innebærer også at fagmiljøet bygd opp over mange år vil forsvinne fra Bardufoss, og stadige utredninger skaper usikkerhet for de ansatte.

Den siste tiden har både Beredskapsminister Per Willy Amundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide signalisert at Hæren skal kunne bruke NH-90 helikoptrene og de nye redningshelikoptrene i sine oppdrag.

Å skaffe helikopter til kystvakta og Marinen er bra, men det er ikke noen erstatning for Bell-helikoptrene. Dette må folk være bevisst på, selv om flere representanter fra Frp og Høyre nå prøver å overskygge debatten ved å snakke om helikopter til kystvakta og Marinen.

NH-90 og redningshelikopter som er tiltenkt kystvakta og Marinen kan ikke utføre oppdrag for Hæren når det gjelder transport av mannskap og utstyr.

Å ta fra Hæren Bell-helikoptrene er en svekkelse av det norske forsvaret generelt, og forsvaret av Nord-Norge spesielt. Det finnes ingen moderne hær i verden i dag som ikke har funksjonelle helikopter tilgjengelig.

Helikopter er kort og godt en avgjørende kapasitet. Norges langstrakte land med fjorder, fjell og daler gjør det svært vanskelig for Hæren å operere uten denne kapasiteten. NH-90-helikoptrene vil ikke gjøre den samme jobben for Hæren, det vet også regjeringen.

Senterpartiet var det eneste partiet som under forhandlingene om langtidsplanen kjempet for at bevilgningene til Forsvaret måtte økes ut over regjeringens forslag.

Senterpartiet har vært klare på at Norge må leve opp til sine forpliktelser overfor NATO, og øke investeringene og bevilgningene til Forsvaret slik at de utgjør to prosent av vårt brutto nasjonalprodukt.

Mange har stilt meg spørsmål den siste tiden hvordan Senterpartiet vil stille seg i forhandlinger med Arbeiderpartiet i denne saken. Til det er svaret: vi har klart det før og skal gjøre alt for å klare det igjen!

Det er ingen tvil om at både heimevern, Bardufoss og Andøya er viktig for Sp i forhandlinger. Og Arbeiderpartiet er klar over styrken til Sps ledelse i forhandlinger særlig om vi klarer å øke representanter på Stortinget. Dette vil være vanskelig for oss å gi fra oss i en forhandlingsposisjon.

Det handler om nasjonens totale forsvarspolitikk, det handler om et stekt kunnskapsmiljø som er bygd opp over tid, og det handler om å sikre Hæren den helikopterstøtten de har behov for.

Det eneste håpet for Bardufoss og Andøya er ei ny regjering med et sterkt Senterparti.