«Arbeiderpartiordførere: Jonas er best for Nord-Norge»

Vi vil ha en statsminister som satser på havet og er genuint interessert i Nordområdene, men som også tilhører et parti som er opptatt av arbeid.

AP-ORDFØRERE I TROMS: Eva Helene Ottesen, ordfører i Gratangen (t.v), Knut Werner Hansen, fylkesordfører i Troms, Helene Johanne Berg Nilsen, ordfører i Skånland, Jan-Eirik Nordahl, ordfører i Sørreisa, Eirik Losnegaard Mevik, ordfører i Kvænangen, Marianne Bremnes, ordfører i Harstad, Nils Ole Foshaug, ordfører i Målselv, Marit Alvig Espenes, ordfører i Dyrøy og Kristin Røymo, ordfører i Tromsø. Disse var ikke til stede da bildet ble tatt: Gunda Johansen, ordfører i Balsfjord, Øyvind Evanger, ordfører i Nordreisa, Fred Ove Flakstad, ordfører i Torsken og Torbjørn Larsen, ordfører i Kvæfjord. Foto: Thomas Birkeland 

meninger

Norge er heldige fordi årets valg enten vil gi dem Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre som statsminister. Begge har gode kvaliteter, men Støre og Arbeiderpartiet har fortrinn som er viktig for Nord-Norge.

Det handler om trygghet for arbeid og trygghet i arbeid, men også et ekte og bredt engasjement for nord.

Arbeiderpartiet vil satse fremtidsrettet på havet og naturressursene som vi eier i fellesskap – ikke selge eller privatisere dem. Derfor går partiet til valg på å gjennomføre en ambisiøs havstrategi for Norge, for å lede utviklinga internasjonalt og skape nye, lønnsomme arbeidsplasser på hav og land.

Partiet vil ha et verdiskapingsprogram for havet, bygge ut forskning, bedre den maritime infrastrukturen og ta lederskap internasjonalt for samarbeid om havets helse.

Arbeidet gis høyeste prioritet og skal ledes fra Statsministerens kontor. Et tydelig signal om at havet står sentralt i Støres regjeringsprosjekt.

En god arbeidslivspolitikk er en av bærebjelkene i den norske modellen. Her ligger Arbeiderpartiets historie, det var derfor partiet ble til. 28. januar 2015 ble etterkrigstidas største politiske streik gjennomført i Norge.

Bakgrunnen var at Høyre/FrP-regjeringen svekket Arbeidsmiljøloven – slik at det ble åpnet for bruk av mer midlertidighet og utvidet maksgrense for avtale om lengre arbeidsdager og oftere søndagsarbeid.

Arbeiderpartiet går motsatt vei for å styrke loven. Trepartssamarbeidet skal styrkes, utsatte bransjer skal sikres et lønnsgulv, og offentlige anbud skal brukes til å sikre et seriøst arbeidsliv og lærlingplasser.

Fradraget for fagforeningsorganiserte skal også dobles. Fordi et mest mulig organisert arbeidsliv gir et best mulig arbeidsliv.

Da Jonas Gahr Støre la fram Stoltenberg-regjeringen sin nordområdestrategi på Universitetet i Tromsø 10. november 2005, så fikk norsk nordområdepolitikk et taktskifte.

Det som senere er kalt Tromsø-talen begeistret langt utenfor bygrensa. Visumfri grensepassering i Sør-Varanger, delelinjeavtalen med Russland og Arktisk Råd til Tromsø er noen av milepælene som ble oppnådd.

Under Høyre/FrP er ikke dette initiativet videreutviklet. Ikke bare Nord-Norge som landsdel, men Norge som nasjon trenger at det skrives et nytt kapittel for Nordområdene. Havet og fisken har alltid vært viktig for oss.

Vi tror på Støres prosjekt om å sette havet høyt på dagsorden. Da kobles nordområdepolitikk og folk for å skape arbeidsplasser, bærekraftig utvikling og vekst i nord.

11. september er for oss ikke bare et valg mellom to regjeringsalternativer, men også et valg for Nord-Norge, vi som bor her og mulighetene vi har.

Godt valg!