Debatt

Arbeiderpartiet og Senterpartiets fiskeribløff

I valgkampen i Nord-Norge reiser Arbeiderpartiet og Senterpartiet rundt og lover en ny fiskeripolitikk.  Dette er å føre velgerne bak lyset.

Mikal Nerberg, Miljøpartiet De Grønne (MDG)  Foto: Liisa Leesment

meninger

Disse partiene har overhodet ikke programfestet en ny fiskeripolitikk. Deres programfestede politikk er mer av det samme.

Mer av det samme som har ført til enda et kystopprør. Mer av det som har ført til tomme hus langs kysten. Mer av det som har ført til en kvotegalopp. Mer av det som har ført til at mye av verdiskapingen forsvinner til Oslo som renter til DnB.

De Grønne har vedtatt å endre trålstigen i kystflåtens favør og å inndra kvoter om leveringsforpliktelsene brytes. Vi har også programfestet større rekrutteringskvoter og kommunale kvotebanker. Ingenting av dette finner du i AP og SPs partiprogram.
I programmene til de ulike partiene står det hva man FAKTISK har tenkt å gjøre. Her er AP og SPs fiskeripolitikk, rett og slett puslete greier. At lokale representanter har gode ønsker forandrer ikke det. Når de lokale representantene i AP og SP kommer til Oslo, så må de pent finne seg i å følge partipisken. Sånn er det.

Disse partiene satt sammen med SV med makten i 8 år. I denne perioden fortsatte kvoteranet, og leveringsforpliktelsene ble ytterligere uthulet. Ingenting ble gjort for å forbedre systemet, og derfor trengs De Grønne på vippen om man vil ha en bedre retning på fiskeripolitikken.

Miljøpartiet De Grønne går til valg på å endre fiskeripolitikken. En grønn politikk vil legge grunnlaget for en sterk næring som sikrer sysselsetting og bosetting langs kysten. Kun De Grønne i vippeposisjon kan få endret fiskeripolitikken i Norge.