Debatt

«Partiene ble utfordret på Pensjonistforbundets kjernesaker»

Tirsdag 29. august arrangerte Pensjonistforbundet Troms en paneldebatt med invitasjon av ti politiske partier.

KULTUR: i 2014 var denne gjengen på Troms Eldrefestival. Kultur var en av sakene som ble tatt opp i paneldebatten som ble arrangert av Pensjonistforbundet Troms. Foto: Lars Johnsen 

meninger

Av disse møtte åtte av partiene opp. Partiene Rødt og Venstre uteble. Media var invitert, men møtte ikke opp. Debatten ble dyktig ledet av generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Normann.

Partiene ble utfordret på Pensjonistforbundets kjernesaker som, forhandlingsrett på pensjon, god kommuneøkonomi, pensjonsslippen fra NAV på papir, enerom på sykehjem, den kulturelle spaserstokken, aktivitetssentre og velferdsteknologi.

Partiene fikk anledning til å gjøre rede for sine standpunkter hver for seg uten avbrytelser og debatt. Det ble en ryddig og opplysende seanse med begrunnede innlegg fra partiene.

Debattlederen ville høre hvordan tiltakene skulle finansieres. Skattelette, eiendomsskatt og nedkorting av pensjonen ble også debattert. Alle, unntatt ett parti, signerte på oppropet «Jeg vil se slippen min», aksjonen Pensjonistforbundet har satt i gang.

Det hadde møtt fram en lydhør forsamling pensjonister som stilte spørsmål til panelet om eiendomsskatt, kompetanse i eldreomsorgen, velferdsteknologi, midler til renovering og bygging av sykehjem.

Pensjonistforbundet har fremmet 6 krav i valgkampen og bedt partiene på Stortinget om svar på disse. Ved å gå inn på Pensjonistforbundets hjemmeside, www.pensjonistforbundet.no kan du lese hva partiene svarer.