Valgekspert

– Det er sjelden hver enkelt stemme teller så mye som i år

Tirsdag kom resultatene fra årets «prøvevalg». Skolevalget følges av partienes valgstrateger med argusøyne, ikke fordi de tror at valgresultatet vil bli som skolevalget, men fordi de vet at de tendensene vi ser ved skolevalget oftest holder ved valget også. Så hvilke tendenser ser vi?

Tord Willumsen 

meninger

Mye er som ventet: nedgangen for regjeringspartiene er større enn på meningsmålingene. Det kan nok ha en sammenheng med den omdiskuterte fraværsgrensen, men det er neppe hele forklaringen. Hvis tenåringene fikk bestemme ville vi fått et soleklart regjeringsskifte.

Senterpartiet gjør det ikke på langt nær så godt i skolevalget som de har gjort på meningsmålingene de siste månedene, noe som kan tyde på at formen er fallende, mens SV har en kraftig fremgang. Små partier som Rødt og MDG gjør det også langt bedre i skolevalget enn på meningsmålingene, mens Krf som vanlig har vanskelig for å engasjere ungdommer.

I Troms er det også flertall for regjeringsskifte blant skoleelevene.

Det mest overraskende i Troms er at SV går kraftig ned ved skolevalget. Og det altså i et fylke der SV gjør det eksepsjonelt godt på meningsmålingene. Det kan enten forklares med at fiskeripolitikk ikke opptar ungdommene, og når den lokale fanesaken mister betydning så uteblir også velgeroppslutningen. Den alternative tolkningen er at SV ikke kommer til å få så stor oppslutning i Troms som meningsmålingene tilsier. Uansett er det et dårlig signal for Fylkesnes nå i innspurten.

Senterpartiet har derimot stor og voksende oppslutning blant ungdommene i Troms. Hvis vi skal tolke dette som en tendens som vi vil finne igjen i stortingsvalget så kan Sandra Borch bare begynne å pakke og forberede seg på stortingsplass. Dette står i kontrast til resultatene på landsbasis, der Senterpartiet får dårligere oppslutning enn på meningsmålingene.

Høyre og Frp vil derimot gå mot et dårlig valg i Troms, og det lover dårlig for Per Willy Amundsen, som har et utsatt mandat ifølge de siste meningsmålingene.

I Troms kommer valget til å avgjøres av små marginer, og det er få meningsmålinger som viser hvor vi står. Den siste målingen viste at bare to mandater er trygge: Ap og Høyres førstemandater. De øvrige tre mandatene skal fordeles mellom Arbeiderpartiets andremandat, Frp, Senterpartiet og SV. Tre av disse fire kommer på Stortinget, den fjerde kan kanskje få et utjevningsmandat, men det blir et sjansespill.

Skolevalget indikerer at SP og AP får mandat, mens SV og Frp slåss om det siste mandatet. Men her er det så små marginer at resultatet godt kan ende med å bli motsatt utover valgnatta.

Det eneste undertegnede tør å spå etter å ha analysert både meningsmålinger og skolevalgresultat, er at dette blir en skikkelig thriller! To ting blir avgjørende: For det første er valgkampinnspurten viktig fordi en stor andel velgere bestemmer seg i løpet av den siste uka, eller til og med på selve valgdagen. For det andre er det et spørsmål om mobilisering. Det hjelper ikke om et parti har bred oppslutning i folket hvis deres velgere ikke møter opp ved valgurnene.

Så da er oppfordringen klar: Hvis du har en mening om hvem som bør sitte på Stortinget fra Troms så er det nå du kan bruke stemmeretten. Det er sjelden hver enkelt stemme teller så mye som i år!

Det eneste undertegnede tør å spå etter å ha analysert både meningsmålinger og skolevalgresultat, er at dette blir en skikkelig thriller!