Debatt

«Kjære lærer»

Takk for alt bare akkurat du kan lære ungene våre, takk for at du både ser den enkelte og løfter alle sammen, takk for at du gjør deres og vår felles fremtid lysere.

Kine Bergheim 

meninger

Vi i Venstre veit at erfaring og trygghet i lærerrollen er noe som vokser og utvikles for hver dag man står på i klasserommet. Ingen politikere trenger å fortelle deg at det er krevende å være lærer, og at kunnskap må oppdateres for å være relevant.

Ingen formelle kompetansebevis kan dekke de hundrevis av små og store avgjørelsene du må ta på strak arm i løpet av en vanlig arbeidsdag.

Venstre vil gi lærerne redskapene som trengs for å vokse og trives i lærerrollen. Vi har sørga for at lærerne får ta etter- og videreutdanning, og søkertallene viser tydelig at lærerne sjøl ønsker seg dette.

Høyere utdanning må og skal etterfølges av mer faglig sjølstendighet, det vil si mindre rapportering, og større metodisk frihet til kompetansemiljøene ute på skolene.

Økt kunnskap gir lærerne økt respekt og autoritet, overfor elever, foreldre og resten av samfunnet. Vi vil fortsette dette lærerløftet, som er enormt stolte av å ha satt i gang, og vi vil utvide det.

Det blir feil å si at vi har altfor mange ufaglærte lærere i skolen, dette er folk vi trenger og vil ha med oss videre. I neste periode skal vi legge til rette for at disse vil ta steget fullt ut og velge læreryrket, derfor lover vi å gi disse tilbud om kvalifiseringsstipend, slik at de kan få ta den utdanninga som gjenstår og bli værende i skolen.

Vi i Venstre vil fortsette og satse på læreren, for vi mener at det er det viktigste vi kan gjøre for ungene våre. Sammen med vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, er dette den saken Trine vil prioritere aller høyest når hun skal forhandle med Erna etter valget.