Debatt

«Nedlegging av Tromsø skytterlag eller en ny miljøvennlig giv?»

Forsvarsbygg starter i disse dager riving av 200 meters banen for rifleskyting i Kjoselvdalen.

Skytebaneanlegget i Kjoselvdalen.  Foto: Forsvarsbygg/Skifte eiendom

meninger

Dette er et anlegg som ligger på forsvarets eiendom, og hvor forsvaret, Heimevernet og Tromsø skytterlag har drevet instruksjon, skytetrening og avholdt konkurranser helt siden tidlig på 80-tallet.

Anlegget er delvis bygd av forsvaret og dels bygd på dugnad av våre aktive konkurranseskyttere fra byens eldste idrettslag – Tromsø skytterlag ble stiftet allerede i 1860. Et skyteanlegg tar stor plass, krever mye vedlikehold og utallige dugnadstimer har vært lagt ned her. Vemodet var derfor stort da dugnadsgjengen tok fatt på oppgaven med å ta vare på så mye vi kunne av verdi, før arbeidet med å rive igangsettes denne uka.

Lyset og gløden i situasjonen er like vel stor i skytterlaget. Vi har gjennom sommeren lagt ned et stort vedlikeholdsarbeid på skytterhuset og 100 meter banen vår. Dette anlegget står på en eiendom som vi disponerer så lenge vi eksisterer som skytterlag. Selv om banen er så langt unna byen, er det liv laga og vi kommer til å fortsette med vår aktivitet.

Skytterlaget består av en gruppe med aktivt satsende konkurranseskyttere som hevder seg i nordnorske og nasjonale stevner, aktive veteraner, ei stor ungdomsgruppe, og en enda større jegergruppe. Det meste av vår skyting ivaretas godt på 100 meters banen i Kjoselvdalen der vi har en flott og inkluderende aktivitet med aldersspredning fra 10-80 år.

Lagets største problem nå er mangel på en 200 meters bane. Det er litt som om TIL kun hadde bane for 7’er- fotball. Vi kan ikke trene under konkurranseforhold, og vi kan pr. i dag ikke avholde konkurranser på mesterskapsnivå, verken på nasjonalt, nordnorsk, fylkes eller kretsnivå. Dette er synd. Skytesporten er en av landets store idretter – på Landskytterstevnet i Førde i år deltok over 5.000 utøvere!

Tromsø skytterlag sin ambisjon er at forsvarets nødvendige miljøsanering legger forholdene til rette for at vi kan erverve grunn og bygge en 200 meter ”miljøskytebane” med 0-utslipp av metaller og støydemping slik at boliger i Tønsvikadalen blir mindre belastet av vår aktivitet. Begge mål for skytebanen er i dag fullt oppnåelig og realistisk å gjennomføre. Det krever vilje, pågangsmot, samarbeid og kloke politiske beslutninger.

Styret i Tromsø skytterlag ser derfor fremover mot de neste årene i spenning og optimisme og håper på et godt samarbeid med idrettslag, beboere, friluftsinteresserte og politikere i Tromsø kommune og området rundt Kjoselvdalen spesielt.