Kommentar

«Med Stig Jakobsen som forhandlingsleder ville det fort blitt brudd i forhandlingene og muligens væpnet oppstand i østfylket»

meninger

Det er rart med det, når man leser en kommentar fra folk man liker, som man er rivende uenig i, går man igjennom tre faser.

Først lurer man på om man har misforstått. Så blir man irritert. Etter hvert blir man overbærende. Når det gjelder Stig Jakobsen er jeg midt imellom fase to og tre. Så da passer det sikkert bra å skrive noe nå.

Det er jo ikke spesielt gøy at stedet jeg bor på blir omtalt som en blindtarm av avisen jeg er gjestekommentator i, men som en mann som ikke akkurat legger fingrene imellom selv, lar jeg det fare.

En blindtarm er en del av kroppen som man enten ikke merker noe til eller skjærer bort om den blir plagsom. Dersom man mener at Vadsø bare et fjordhåll i Øst-Finnmark for spesielt interesserte, befolket av mediokre byråkrater som ikke fikk jobb i selveste Ishavsbyen, er vel beskrivelsen treffende. Men sånn er det jo ikke.

Jeg tror at vi alle skal være glade, uansett om befinner oss her eller der, for at Stig Jakobsens rolle er redaktør og ikke forhandlingspart. Da ville det fort blitt brudd i forhandlingene og muligens væpnet oppstand i østfylket.

Det påstås at det ikke har rot i virkeligheten at Vadsø kan lykkes som fylkeshovedstad. Årsaken synes å være kjøttvekt. I Tromsø bor det like mye folk som i hele Finnmark. Omtrent. Jo da. Det er korrekt. Da bør vel de også få ha de styrende organer der? Det sier vel seg selv.


Hvor bør regionhovedstaden ligge?
Du må velge et alternativ
 

Nei. Det er det motsatte som er tilfellet. Tankegangen iTromsø-redaktøren fremviser er nøyaktig den samme som distriktene opp gjennom hele historien har måttet slite med fra Oslo. Ikke minst Tromsø. Byen har slåss mot denne tankegangen i alle år og kjempet seg opp til å bli et utdanningssentrum og en by med både ekstremt spennende forskningsmiljø og næringsliv. Tromsø behøver ikke å bli fylkeshovedstad.

Finnmark, derimot, behøver dette. Det bør Tromsø tenke over. Dette er nemlig også i Tromsøs interesse. Tromsø må vokte seg vel for å bli et mini-Oslo som suger til seg alt. Tromsø bør åpne opp, være en inkluderende storebror.

Er Finnmark et stykke jord Tromsø fylkeskommune har fått utdelt fra Oslo eller skal det utvikles og løftes slik at vi sammen kan bli en kraft å regne med? Ingen liker å bli dradd etter ørene. Heller ikke Finnmarkinger. Husk at etter sammenslåingen vil vi fremdeles på papiret være den regionen med færrest folk. Dere trenger også Finnmarkingene når Oslomakten skal temmes.

Det er synd å si det, Jakobsen. Men når hovedargumentet for å legge «hovedstaden» til Tromsø er antall hoder blir det smått og gammeldags. For ærlig talt: Er det noen som tror at Tromsø vil lide under at Vadsø blir regionhovedstad? Selvsagt ikke.

Tromsøs posisjon er urokkelig. En magnet for aktivitet. Fylkeshovedstad eller ikke.

Jakobsen uttrykker stor bekymring over hva som vil skje når Vadsø som regionhovedstad møter giganter som Trondheim, Stavanger og Bodø. Til det er det bare å si at Vadsø-beboere til stadighet møter folk fra byene. Det går greit. Vi er allerede fylkeshovedstad for Finnmark og det er ikke slik at vi møter opp med luen i hånden når vi møter «byfolk». Vi er altså i 2017. Ikke 1817.

Hva angår kompetansenivået i Vadsø, som også er en kilde til bekymring for redaktøren, kan jeg si følgende: Det finnes intelligent liv i fylkesadministrasjonen i Vadsø også. Det er nok å nevne at selveste meg jobber der. Dermed burde det ankepunktet være ryddet av veien.

Jakobsen har merkelige nok ikke har fått med seg at man i dag har hjelpemidler som telefon, e-post, lyd/bilde-kommunikasjon i HD-kvalitet, og fly som kan frakte en dit man skal på kort tid. De få gangene man absolutt må møtes ansikt til ansikt kan man f.eks. dra Tromsø-Vadsø om morgenen og være hjemme til middag. Det er ikke slik at man må sende beskjeder via kurer på hesteryggen, eventuelt reinryggen.

At Vadsø er Finnmark sin fylkeshovedstad i dag betyr ikke at Vest-Finnmark ikke blir hørt. Politikerne har makten. De setter rammene. De bestemmer. Og politikerne kommer fra hele fylket. Ikke minst de store byene som Hammerfest og Alta.

Slik vil det selvsagt bli i den nye regionen også. Storbyene trenger ikke bekymre seg. At Tromsø vil bli styrt av en gjeng byråkrater fra Vadsø om fylkeshovedstaden legges dit er rent oppspinn. Rett og slett bare tull.

Når det gjelder nærheten til Russland er visst det også et meningsløst argument fordi det etter redaktørens mening handles lite med Russland og fylkeshovedstaden risikerer å bli erobret i forbindelse med en russisk invasjon. Til det er det vel å si at vi håper kraften og de gode ideene fra Troms skal bidra til å styrke samarbeidet som vi tydeligvis er så dårlige på her oppe. Sammenslåingen skal vel gjøre oss alle bedre?

Og skulle det komme en russisk invasjon som Jakobsen åpenbart er bekymret for, har vi antakelig en verdenskrig å håndtere. Om fylkeshovedstaden er plassert her eller der vil da være et relativt uinteressant tema.

Skal man oppnå balanse må man forrykke den. Husk at sammenslåingen skjer med tvang. Finnmark ønsker ikke dette. Skal man i tillegg flytte all makt til Tromsø er dette prosjektet dødt før det begynner og Kystopprøret man har sett til nå vil bli for en flau bris å regne.

Tromsø har alt å vinne på å innta en forsonende holdning i forhandlingene, slik at vi kommer oss igjennom dette på en ordentlig måte. Hvis man opptrer som Columbus med glassperler og speil, og samtidig ribber Finnmark, vil man fort oppdage at dette var en veldig, veldig dårlig idé.

Nå skal det forhandles med Finnmark. Et Finnmark som er tvunget inn i forhandlingene. Her bør Tromsø være det vennlige lokomotivet, Ikke ødelegg alt ved å være en bulldoser.