Debatt

«Nye Stakkevollveien»

Planene for oppstart av nye Stakkevollveien med firefeltsvei skulle ha startet opp januar 2016. Nå har det nesten gått to år og hele prosjektet står i stampe.
meninger

Når det skal starte opp, vet vel ingen. Hvis det overhodet blir startet opp. Veien ble godkjent av kommunestyret i 2015. Det var et felles politisk vedtak at prosjektet skulle starte januar 2016.

Pengene til prosjektet ligger allerede på bordet, men Tromsø kommunes administrasjon jobber i langdrag med utvidelsen av Stakkevollveien. Det virker for mange som at administrasjonen prøver å trenere hele prosjektet.

Stakkevollveien er vel Nord-Norges mest trafikkerte vei, hvor privatbilismen, tungtransport, varetransport og busstransport foregår under dårlige tilrettelagte kjøreforhold. Stakkevollveien er per dags dato nedslitt og venter på oppgradering.

Tromsø by har vokst og er vel en av byene i Norge som er mest hurtigvoksende. Veinettet i Tromsø har ikke klart og holde tritt med utviklingen og har sakket akterut. Og Stakkevollveien er et meget godt eksempel på dette.

Det er store planer med og bygge ut flere nye bydeler langs Stakkevollveien i fremtiden. Folketallet langs denne strekningen vil øke med mange tusen i de nærmeste årene.

Når det finnes så store planer for Stakkevollveien, så bør de opprinnelige planene om å ha firefeltsvei fullføres snarest.

Firefeltsvei vil gjøre at kollektivtransporten vil bli prioritert med hvert sitt kjørefelt hver vei. Eget kollektivfelt vil gjøre det lett fremkommelig for alle busser og taxitransport.

Privatbilismen, varetransporten, tungtransporten vil da også kunne disponere sitt eget felt. Dette vil være en optimal løsning for alle parter.

For noen dager siden kom administrasjonen i Tromsø kommune med et innspill om å gjøre veien til en trefeltsvei. Det var mulig snakk om at Stakkevollveien kan bli enveiskjørt.

Dette virker svært lite gjennomtenkt av administrasjonen i Tromsø kommune. En enveiskjøring vil medføre store problemer for dem som driver forretningsvirksomhet langs veien. Det vil skape problemer både for privatbilismen i området, samt varetransport.

En alvorlig konsekvens av å gjøre veien enveiskjørt er at det medfører betydelige større klimautslipp på grunn av lange omkjøringer, samt betydelige større kostnader for økt kjøreavstand for både varetransportene og privatbilismen.

Skulle tro at Ap, SV, og Rødt var partier som jobbet for å redusere klimautslipp, men i dette tilfellet har visst rullegardinen gått ned for dem.

Administrasjonen i kommunen har antydet at biltrafikken kan bli flyttet opp til Dramsveien, i forbindelse med en eventuelt trefeltsvei på Stakkevollveien.

Det blir en kjempetabbe og gjøre dette og lite gjennomtenkt. Dramsveien er per dags dato ikke i stand til å ta opp mer trafikk enn trafikkmengden som er der i dag.

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, har uttalt at firefelts vei er den beste løsningen for Stakkevollveien. Nå må administrasjonen i Tromsø følge de opprinnelige planene for Stakkevollveien og glemme andre muligheter.

Pengene står klar på bok til dette prosjektet, så nå har de klart å trenere dette prosjektet lenge nok. Stakkevollveien er per dags dato byen verste vei å kjøre på, så kom i gang med firefeltsveien.