Debatt

«Det var helt avgjørende for oss i Karlsøy og fastveiforbindelsen i Kvalsund»

Slik står det skrevet i en av dagsavisene i Tromsø. Kan det være at ordfører Mona Pedersen i min opprinnelseskommune Karlsøy bruker for harde ord om Tromsø-ordfører Kristin Røymo?

GRUMS: Odd Olaisen, tidligere varaordfører i Karlsøy, mener folket på Reinøya dolket arbeidet med Kvalsundforbindelsen i ryggen for 35 år siden. 

meninger

Når jeg tenker tilbake på tiden for om lag 35 år siden da jeg i en 16-års periode blant annet var varaordfører i Karlsøy og med bistand fra herrene Holger Raste og Valter Gabrielsen foreslo fastvegforbindelse i Kvalsund, hadde vi et utmerket og godt samarbeid med Tromsø kommune.

Det var helt avgjørende for saken da ideen om fastvegforbindelsen kom fra Karlsøy, men hvor begge utgangspunkter for fastvegforbindelsen både i vest og i øst lå i og tilhørte Tromsø kommune.

Kanskje var det for sterkt av ordfører Mona Pedersen å si at «det er som å dolke oss i ryggen» all den gang det nettopp var en del av Reinøy-folket gjorde mot oss da vi jobbet for fastvegforbindelse i Kvalsund.

Blant annet var meningen blant en del av bosettingen på Reinøya at de heller ville ha en god hurtigbåtforbindelse mellom Reinøya og Tromsø i stedet for en fastvegforbindelse i Kvalsund.

Nærmere å komme og dolke sine egne i ryggen er det vel ikke å oppdrive, men ordene ble ikke den gang brukt eller sagt.

Nei, jeg tror nok Karlsøy-folket da var og er fornøyd med velviljen og bistand fra Tromsø kommune. Det var helt avgjørende for oss i Karlsøy og fastvegforbindelsen i Kvalsund, selv om vi måtte kjøre noen kilometer lenger tur/retur Tromsø.