Debatt

«Sentrumspartiene, eiendomsskatten og troverdigheten»

En av årets store «happeninger» i budsjettbehandlingen var å overby hverandre i reduksjon av eiendomsskatten.

Ann-Sissel Enoksen  Foto: Tor Farstad

meninger

En skatt som gjør stygge innhogg i pengeboka til folket flest inkludert undertegnede, og som oppleves som svært urettferdig om du har mye lån eller ikke.

Partier som for to år siden hadde muligheten til å redusere eiendomsskatten kraftig (men unnlot å gjøre dette), overbød nå hverandre i kreative kuttforslag. Hvis man leser litt mer enn bare overskrifta i de ulike budsjettforslagene, er det fort gjort både å få hakeslepp og kaffen i vranghalsen.

Et eksempel på dette er torsdagens avisintervju med Venstre, KrF og SP der denne trioen klart og tydelig påpekt at de ønsker å droppe flere lærere i skolen. Hadde dette budsjettforslaget blitt vedtatt, ville konsekvensen vært færre lærere i skolen, større klasser, større behov for spesialundervisning og mindre ressurser til tilpasset opplæring. Mulig man har misforstått noe. Dette stuntet ville helt klart også fått negative konsekvenser for distriktsskolene som i utgangspunktet har få lærere. Venstre ønsker å ramme skolene, og Sp støtter opp om å kutte i distriktsskolene. Politikkens veier er sannelig uransakelig.

I samme avisintervju benytter KrF anledningen til å fremheve pedagognormen i barnehagene som sin spesielle fanesak, og vi ha økt bemanning i denne sektoren. Det er da i beste fall underlig at KrF foreslår ei satsing som bare er halvparten så stor som deres eget kuttforslag.

I tall betyr dette at KrF unnlater å fortelle om sitt kutt på syv millioner til vikarer i barnehagene, men fremhever sin satsing på litt over halvparten. Slik hadde det altså gått om KrF fikk bestemme. Troverdigheten har visst nok mange ansikter.

Så var det Sp og distriktene. I fjor ville Sp legge ned flere distrikts barnehager og alle legekontorene rundt om i distriktene. I år er det høy sigarføring og «hæla i taket» for de samme distriktene fra Sps side.

Det er uvisst hva denne kuvendingen skyldes, om Sp er i krangel med seg selv, eller om de har startet valgkampen til kommunevalget. En ting er i alle fall sikkert; beboerne på Sjursnes og i Lakselvbukt skal ikke føle seg altfor trygge. Sentrumspartiene har tross alt bare budsjettert med opprettholdelse av disse sykehjemsplassene for en kort, kort stund, altså fram til neste valg.