Debatt

«Likelønnsdagen»

Verden over arrangerer Equal Pay Day (likelønnsdag) for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn.

Hanne Marit Bergland  Foto: RONALD JOHANSEN

meninger

Unio har valgt å markere Equal Pay Day 18. oktober som et symbol på at våre medlemmer fra denne datoen og ut året jobber «gratis» – om vi sammenligner oss med de mannsdominerte gruppene med like lang utdanning.

Likelønnsgapet tilsier at kvinnene denne dagen kunne lagt ned arbeidet, gått hjem og tatt fri resten av året. Men konsekvensen ville vært dramatisk. Likevel lar samfunnet denne uretten gå videre.

Likelønn handler om å sammenligne kvinners lønn og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar.

Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingsloven § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi.

I Norge er det slik i dag at for hver hundrelapp en mann tjener, tjener en kvinne med inntil fire års høyere utdanning bare 80 kroner. Den store forskjellen kalles for likelønnsgapet. Kvinner har tradisjonelt alltid blitt lønnet dårligere enn menn. Det har ikke blitt mer likelønn med mer likestilling de siste tiårene.

Kvinnelige studenter har lenge vært i flertall ved universitet og høyskoler. Nå er det også kvinnene som tar flest doktorgrader. Med sin kunnskap og kompetanse vil utdanningsgruppene være i front når Norge skal omstilles og fornyes. Hvorfor skal de danne baktroppen når det gjelder lønn?

Ingen regjering, verken blå, rød eller rødgrønn, har klart å gjøre noe for å minske lønnsgapet.

Faktisk har lønnsgapet vært like stort siden Gro Harlem Brundtland var statsminister på midten av 80-tallet. Kvinner tjener systematisk mindre på å ta høyere utdanning enn menn. Det er faktisk slik at likelønnsgapet vokser med utdanningsnivå.

Å forklare likelønnsgapet med at kvinnene velger feil yrker, er uholdbart. Norge vil fremover ha stort behov for yrkesutøvere med lang utdanning – ikke minst i offentlig sektor.

Det å fortelle ungdommen at de velger feil dersom de utdanner seg til viktige yrker i offentlig sektor, kan få alvorlige konsekvenser.

Sykepleiermangelen er sterkt økende samtidig som vi vet at behovet for denne kompetansen øker i takt med stadig større grupper av eldre i befolkningen.

Det er altså ikke valgene det er noe feil med. Det er lønnsstrukturen og samfunnets vilje til å lønne disse på en måte som minker likelønnsgapet.