Debatt

«Kan ishockey i Nord bli nasjonal toppidrett?»

Svaret på spørsmålet i overskriften består hovedsakelig av følgende suksesskriterier:

Arild Hausberg, Styreleder i Tromsø Ishockeyklubb. 

meninger

• Anlegg! Som betyr innendørs isflater for trening og konkurranser.

• Bli blant de beste i landet på rekruttering av barn til mestring, trening og konkurranser på isflaten

• Redusere frafall til et minimum – god organisasjonsstruktur i alle aldersgrupper.

• Egenrekrutteringen alltid hovedstammen i A-lagene.

• Profesjonalitet på trener-ressursene.

• Fast ansatt administrative ressurser.

• Økonomi med forutsigbarhet, og stor nok til satsing mot mer hårete mål.

• Bygge stein på stein, ha tålmodighet.

Jeg vil påstå at det er kun «Anlegg» og «Økonomi» som er i kategorien megastor utfordring, altså nært problem-definisjon. Dessverre slår det ut for kvaliteten på de øvrige punkt også – i varierende grad, men er en tydelig påvirker. Positivt og negativt.

Nå finnes det mye annet som påvirker også, som er gjengangere i de fleste idrettslags daglige utfordringer. Struktur på drift krever som oftest «et hav av frivillige» som stiller opp.

Foreldre som tillitsvalgte i styrer og utvalg, og all organisering i forbindelse med trening, arrangement, reiser, utstyr, arenaleie, ivaretakelse av forbundskrav, etc. Det er her også vår klubb – i likhet med alle andre idrettslag, har slike ufattelige ressurser som stiller opp for fellesskapet.

Utfordringen er å balansere denne innsatsen slik at vi unngår utbrenthet, og innbyrdes kniving/krangling. Det mest forebyggende er da igjen struktur. Med forutsigbare rammer og regler, forankret og godtatt i klubben. Og ressurser til å følge opp og utvikle slike driftskonsept.

Vår viktigste satsing er rekruttering på barnenivå. Dette gjør vi med en rekke tilbud som spesielt retter seg mot førskole og skolebarn, samt den yngste gruppen av etablerte medlemmer og deres venner. Reklameres ved hjelp av blant annet brosjyrer og markedskampanjer. Og sørger alltid for å ha de beste instruktører på isen til disse.

For kommende sesong har Tromsø Ishockeyklubb lag i de fleste aldersklasser, inkludert ungdomslag i nasjonal Norsk serie, dette er vi selvsagt stolte av.

I fjor spilte Tromsø sitt ishockey-damelag i eliteserien, det ble en tøff og lærerik opplevelse. I år er damene på nest høyeste nivå i Norge, men fortsatt nasjonal serie.

Vi trenger å konsolidere oss på dette nivå, spille inn mer egenrekruttering, før vi tar toppsteget igjen. Sist helg ble det seriepremière for damelaget, med to seire av to mulige.

Allerede til helgen (28.-29.okt) ruller serien videre, med dobbeltkamp hjemme i Tromsø Ishall mot et østlandslag. Den som vil se stor publikumsidrett må bare prøve denne muligheten.

Like spennende til vinteren er vårt A-lag herrer (deltok i 3.div Østland i fjor). Vi gleder oss over spillerforsterkninger som faktisk har potensial til å ta oss et steg videre – og forhåpentlig opp i 2. divisjon ila en til to sesonger!

Forbundet har også sett vår ivrighet i Tromsø, og tilrettelagt med å omgjøre 3. divisjon til en nasjonal serie. Dette er med på å inkludere oss med lang reisevei og høye reisekostnader.

Vi føler at Tromsø Ishockeyklubb har startet noe positivt og bærekraftig innafor oppbyggingen av ishockeysporten. Vi merker det på allmenn interesse, med besøk fra andre ishockeymiljø i landsdelen – som ønsker å starte prosesser for etablering av haller med infrastruktur for utvikling av Ishockey. Kirkenes, Alta, Finnsnes, Harstad, Bodø og flere kandidater, må få på plass ishaller for at landsdelen skal ta nasjonalt steg.

Hallene må tilfredsstille nasjonale konkurransekrav fra dag 1, så unngås oppgraderinger etter kort tid – som bygging av ny vante i Tromsø Ishall nå er et eksempel på. Kapasiteten i Tromsø Ishall er sprengt, ishall nummer to er tema hos oss allerede.

Det store og sikre steget for å få landsdelens ishockey til å bli en del av nasjonal toppidrett, med deltakelse i GET-ligaen, har den største akilles i manglende finansiering. Ishockey er ung idrett i nord. Ennå er det kun to haller i vår landsdel mot cirka 30–50 ishaller i sør.

Nord-Sverige hadde over 30 ishaller for 10 år siden da Tromsø planla landsdelens første. Norges ishockeypresident sa en gang at; «Sveriges landslag aldri ville vært på internasjonalt toppnivå uten Nord-Sverige».

Noe å tenke på for Norge på nasjonalt plan med sin jojo-tilværelse internasjonalt. Nasjonalt nivå i norsk idrett burde i samarbeid med nasjonal og regional idrettspolitisk nivå, forenes i en nasjonal dugnad med felles løft for ishaller i Nord!

Ishockey er en publikumsvennlig idrett til de grader, det kan alle som har vært på kamp hos oss bekrefte. Og med vår klatring på kvalitetsstigen kommer interessen til å ta av. Men for å komme dit i en planlagt horisont, kreves bedre inntekt-potensial.

Tromsø som først fikk ishall i nord, bør være en motor i landsdelen for breddeidrett på is, samt en spydspiss for å bringe landsdelen opp på nasjonalt nivå med bærekraft og kvalitet for både dame- og herreishockey.

Den investor som ser mulighetene på samme måte som oss, vil være med på tidens idrettsopptur nasjonalt. Nordnorsk ishockey vil komme dit der nordnorsk fotball etter hvert kom (for førti år siden).

Det er et stort Askeladden-lignende sportseventyr med tilsvarende omdømmebyggende potensial.