Debatt

«Vi må jobbe for jernbane»

Ideen om jernbane mellom Finland og Norge har eksistert i flere tiår.

Geir Varvik i Høyre mener Troms må jobbe for å få jernbane til landsdelen.   Foto: Stian Jakobsen

meninger

Tornedalsrådet har jobbet med denne ideen gjennom flere år, forstudier ble gjort i 1994 og banen fikk da navnet Nordkalottbanen. I 2011 presenterte Rambøll en rapport som var laget på oppdrag av Tornedalsrådet i samarbeid med Storfjord. Enontekio. Muoni og Kollari kommune.

Rapporten – forstudiet ble finansiert via EU-EØS sitt interreg program. Banen fikk her det nye navnet Ishavsbanen. Studier av trasé og kostnader for bygging av bane Kolari-Skibotn er utført tidligere.

Det er videre gjort grove vurderinger av mulig transportvolum og annen nytte. Teknisk plan og beregnet investeringskostnader har en også fått utarbeidet.

Ishavsbanen vil bli en forlengelse av eksisterende bane i Finland med 312 kilometer, og 46 kilometer i Norge. Banen vil da ble en forlengelse av det finske og russiske jernbanenettet. Potensialet for Ishavsbanen er utrolig stort når det gjelder vareflyt, ikke bare på Nordkalotten, men også varer til og fra Asia.

I nordlige deler av Finland har en veldig store malmforekomster som vil bli utnyttet i stor skala.

Med alle de ulempene det er i Bottenviken med is og ikke minst når det gjelder dybde, setter dette meget store begrensninger på hvilke skip som kan frakte malm fra Finland.

Med en havn i Lyngenfjorden vil en kunne ta imot de største båter som en i dag benytter til dette formålet. I Finland vil båtene knapt kunne ta 10 prosent av hva disse kan ta.

Ishavsbanen planlegger man realisert med finske tekniske løsninger når det gjelder sporvidde og automatisering. Dette vil legge til rette for gjennomgående tog til og fra Finland og Russland med forbindelse til blant annet Kina. I dag benytter Finske firma denne muligheten når det gjelder salg av varer til Kina.

Transport med båt fra Kina til Europa og Norge tar i dag cirka 50 dager eller mer, med tog vil dette kunne ta 10 dager. Mye av dagens tungtransport kan legges om fra vei til bane, noe som vil gi en stor miljøgevinst.

Utskipningshavn for malm har en tenkt å legge i fjellhaller med store silo for malm, slik at det ikke blir til sjenanse for noen, også dette et meget godt miljøtiltak. Ishavsbanen er tenkt elektrifisert noe som også betyr at vi kan levere ren norsk kraft til drift av banen på deler av strekningen.

Ishavsbanen vil kunne bli et godt og praktisk eksempel på regjeringens Nordområdesatsing.

• Regjeringen Solberg har de siste årene snakket varmt om vektlegging av den Arktiske region som vi er en del av.

• Behov for samhandling øker både i næringslivet og hos mennesker.

• Forbered bruk av Arktiske naturressurser

• Nye sjøveier åpnes i det Arktiske hav, som igjen gir oss nye muligheter.

• I dag er det omfattende investeringer i infrastruktur og bruk av naturressurser i Arktisk.

• Vårt fylke og landsdel er en del av dette, vi vil nå kunne ha en unik mulighet til å bli med på en spennende reise i fremtiden .

• En jernbane Finland-Norge (Troms) vil være helt i tråd med Nasjonal transportplan 2014–2023 om infrastruktur i Nordområdene.

• En jernbane vil ha store positive miljøgevinster i og med flytting av gods fra vei til bane.

• En forlengelse av jernbane fra Narvik til Tromsø vil igjen kunne bli knyttet opp mot denne banen.

Både for finske og norske myndigheter vil en bane fra Kolari til Norge (Skibotn) bli vesentlig rimeligere enn en bane Kirkenes – Rovaniemi. Nå er det viktig at Storfjord kommune, sammen med regionen og ikke minst fylket tar de nødvendige grepene i denne saken, slik at en får Ishavsbanen på riktig spor.

Vi kan ikke i Troms sitte helt rolig å se på at arbeidet kun konsentrerer seg om Kirkenes-Rovaniemi.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger