Debatt

«4H er som en institusjon i det norske samfunn»

Som så mange har fått med seg – og engasjert seg for – de siste ukene, så har regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett kuttet tilskuddet til alle frivillige organisasjoner under Landbruks- og matdepartementet.
meninger

Dette har de gjort med bakgrunn i at de mener at dagens ordning ikke fremmer mer frivillighet og mangfold. I 2017 ble det delt ut over 30 millioner kroner fordelt på mange viktige organisasjoner som for eksempel Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag og 4H Norge.

Dette er alle organisasjoner som bygger sterkt på norske tradisjoner om frivillighet og samhold, og som bidrar sterkt til utvikling av norsk ungdom og holder en essensiell rolle i dagens samfunn som i stor grad ellers beveger seg vekk fra det jordnære vi ofte forbinder med å være norsk.

Min organisasjon her er 4H Norge hvor jeg blant annet sitter som nestleder i fylkesstyret i 4H Troms. Som så mange andre 4H-ere har gjort før meg, så har jeg vokst opp med en organisasjon som jeg føler en sterk tilknytning til da 4H har hjulpet meg – oss – å bli til de menneskene vi er i dag.

For meg var 4H en livredder for en ung jente med dårlig selvtillit etter mange år i en liten bygd med et skolesystem som ikke kunne håndtere mobbing og fritidstilbud som krevde at du enten var flink til å sparke en ball eller balansere på en eller to ski.

4H ga meg muligheten til å se at man kunne være flink i andre ting enn idrett, og at det finnes en verden der ute med uendelige muligheter og mennesker som ser deg for den du er.

Via 4H har jeg lært i praksis hva demokrati er og hvordan de demokratiske prosessene fungerer. Via 4H har jeg erfaringer i møte med mennesker fra hele Norge, Norden og store deler av verden.

Via 4H har jeg vokst som person og medmenneske. Når jeg sier jeg er en 4H-er, så er det med samme stolthet som når jeg kaller meg norsk, men nå virker det som at mange ikke vil kunne få den muligheten.

Til tross for at vi har rundt 14.000 medlemmer i Norge, så har nok relativt få hørt om 4H – eller i hvert fall nok til å vite hva 4H er og hva organisasjonen står for.

Det vi hører oftest fra dem som tidligere ikke har hatt kontakt med organisasjonen er: «Er ikke dere litt som speidern, da?». 4H kan nok virke til dels lik speideren, og ja, vi er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon som ønsker å være med på å skape en meningsfull fritid for medlemmene våre.

Men som en organisasjon av ungdom, med ungdom for ungdom, så ønsker vi at alle skal kunne være med – uansett hvem du er. Og ikke på bakgrunn av religion eller livssyn, økonomi eller ferdigheter.

4H skal være åpen for alle – men det får vi nå ikke lov til. 4H har fra starten av hatt sterke røtter tilknyttet det norske landbruket, og vi er stolte av vår lange tradisjon med bøndene, men ettersom organisasjonen og tidene har utviklet seg, har vi grodd greiner til andre deler av samfunnet også.

Når våre yngste medlemmer starter i sin lokale klubb i 9-10-årsalderen, så starter de også sitt utdanningsløp i 4H. Her skal de gjennom innholdsrike aktiviteter og årlige prosjekter ta del i organisasjonens demokratiske prosesser og lære ved å gjøre selv.

I disse lokale klubbene så skal medlemmene selv jobbe for å være aktive og samfunnsengasjerte ungdom og de skal selv avholde et årsmøte, legge en årsplan, danne klubbstyrer med verv som leder, sekretær, kasserer og skal selv sikre at årets aktiviteter blir gjennomført i henhold til organisasjonens kjerneverdier. Kjerneverdier som gjenspeiles i 4H-løftet:

Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med: Klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.

I min lokale 4H-klubb, hvor jeg fikk kjennskap til hva det vil si å være med i et styre allerede som 12 åring, så betød dette at vi ikke bare skulle lage aktiviteter for oss selv, men for hele lokalmiljøet rundt oss.

Som for eksempel vår årelange tradisjon med karneval, hvor 4H-medlemmene planla og gjennomførte arrangementet på den lokale barne- og ungdomsskolen og inviterte alle i bygda til å kle seg ut og få fremtiden spådd av en mystisk spåkone, eller ta seg en skummel vandrerunde gjennom spøkelsestunnelen.

Eller årets store eldretreff, hvor alle de eldre i bygda ble invitert til en lørdag med kjelost og sang. Ikke bare er det lærerikt og gøy for barna som får en enorm mestringsfølelse av å få lov til å ta del i dette, men det skaper et unikt samhold i lokalsamfunnet. Et unikt bånd som nå blir å forsvinne.

Det er nettopp på bakgrunn av alt dette at et så stort kutt i støtten fra staten vil ha store konsekvenser for både 4H-medlemmene og samfunnene rundt dem. Regjeringens forslag vil nemlig gjøre at 4H mister rundt 25 prosent av sin inntekt – inntekt som i all hovedsak brukes til å fremme medlemsaktivitet som arrangeres av frivillige på lokale, regionale, nasjonale og internasjonale plan.

Vi ønsker ikke å måtte kutte i utvikling, rekruttering eller tradisjonsrike aktiviteter for våre medlemmer. Vi ønsker ikke å måtte sparke enda flere av våre ansatte som tilrettelegger for all den flotte aktiviteten som foregår rundt i det norske land.

Vi ønsker ikke å ekskludere barn og unge fordi vi må stille høyere krav om egenandeler for å få den nødvendige driften til å gå rundt. Vi ønsker å fortsette vår rolle som en institusjon i det norske samfunn hvor vi bidrar på flere nivåer med det vi anser som en positiv utvikling av frivillighet og mangfold.

Dette handler nemlig ikke bare om oss i 4H, men også om deg og samfunnet rundt deg. For hvilke signaler sender regjeringen om hvilke veier vi som samfunn skal gå når de ikke ønsker å støtte den norske frivilligheten og den norske fremtiden. Regjeringens forslag hemmer utviklingen av frivillighet og mangfold i det norske samfunn.

Med dette ber vi deg om å støtte KrF, Venstre og opposisjonen i å stoppe Høyre og Frps forslag om kutt i tilskuddet til de frivillige organisasjonene under Landbruks- og matdepartementet.